Skip to main content
távközléstörvények, határozatok

Kormányhatározat az „Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése az MVM NET Zrt.-nél a Pápai járásban” című GINOP-pályázathoz való hozzájárulásról

Szerző: 2016. július 7.július 11th, 2016No Comments

„A Kormány
1. hozzájárul a GINOP-3.4.1-15-2016-00086 azonosító számú, „Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése az MVM NET Zrt.-nél a Pápai járásban” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához (a továbbiakban: projekt) az 1. melléklet szerint,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter Határidő: azonnal

2. hozzájárul a projekt támogatási szerződésének megkötéséhez.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter Határidő: azonnal

Projekt rövid bemutatása
A projekt célja legalább 30 Mbps sávszélességet biztosító hálózati infrastruktúra kiépítésének megvalósítása újgenerációs szélessávú technológia [Next Generation Access Network – Újgenerációs Hozzáférési Hálózat (NGA)] fejlesztésével, azokon a kevésbé fejlett régiókban található településeken, ahol eddig nem volt elérhető, elősegítve ezáltal a digitális szolgáltatások elterjesztését és az állampolgárok, valamint a vállalkozások számára a digitális világba való beilleszkedést.
Támogatást igénylő neve
MVM NET Távközlési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Projekt támogatása (Ft)
1 499 143 171”

Forrás:
A Kormány 1336/2016. (VII. 4.) Korm. határozata a GINOP-3.4.1-15-2016-00086 azonosító számú („Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése az MVM NET Zrt.-nél a Pápai járásban” című) projektjavaslat támogatásához való hozzájárulásról; Magyar Közlöny; 2016. évi 98. szám; 2016. július 4.; 7852-7853. oldalak (pdf)
Lásd még: GINOP-3.4.1-2015 – Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése; Széchenyi 2020