Skip to main content
közigazgatási informatikatörvények, határozatok

A Kormány 1400/2016. (VII. 21.) Korm. határozata az IMIR 2014–2020 informatikai rendszer finanszírozásához szükséges intézkedésekről és a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

Szerző: 2016. július 25.No Comments

„A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4b) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi, hogy az állam nevében a Miniszterelnökséget vezető miniszter az IMIR 2014–2020 informatikai rendszer fejlesztéséhez, továbbá egyéb kiegészítő feladatokhoz kapcsolódó szerződést – a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XIX. Uniós fejlesztések fejezete és XI. Miniszterelnökség fejezete az IMIR 2014–2020 informatikai rendszer fejlesztésének kiadásait tartalmazó költségvetési kiadási előirányzatai terhére – megkösse, azzal, hogy a kötelezettségvállalás összege a 2016–2023. években nem haladhatja meg a 709 115 830 forintot,
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

2. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt, de meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványokból a XIX. Uniós fejlesztések fejezetnél keletkezett 102 694 ezer forint felhasználását,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

3. visszavonja az IMIR 2014–2020 informatikai rendszer finanszírozásához szükséges intézkedésekről szóló 1542/2015. (VIII. 3.) Korm. határozatot…”

Forrás:
A Kormány 1400/2016. (VII. 21.) Korm. határozata az IMIR 2014–2020 informatikai rendszer finanszírozásához szükséges intézkedésekről és a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról; Magyar Közlöny; 2016. évi 109. szám; 2016. július 21.; 8560. oldal (pdf)