közigazgatás: magyarterületfejlesztéstörvények, határozatok

A Kormány 1418/2016. (VII. 29.) Korm. határozata a Modern Városok Program keretében végrehajtandó fejlesztések megvalósításáról

Szerző: 2016. augusztus 1.No Comments

„A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a Modern Városok Program keretében megvalósuló azon beruházások, amelyek költségei elszámolhatóak valamelyik operatív programban, kizárólag európai uniós alapokból származó támogatások bevonásával valósuljanak meg;

2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és az irányító hatóságokért felelős minisztereket, hogy a Modern Városok Program keretében tervezett fejlesztések tekintetében az operatív programokhoz történő illeszkedés vizsgálatát tegyék meg;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter és az érintett miniszterek
Határidő: folyamatos

3. felkéri az érintett megyei jogú városok önkormányzatait, hogy a nemzetgazdasági miniszter bevonásával, az 1. pontban foglalt céllal összhangban kezdeményezzék az integrált területi programok módosítását azok felülvizsgálata során;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: folyamatos

4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az 1. pont szerinti feladat végrehajtásáról számoljon be a Kormánynak.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: első alkalommal 2016. október 31., ezt követően félévente…”

Forrás:
A Kormány 1418/2016. (VII. 29.) Korm. határozata a Modern Városok Program keretében végrehajtandó fejlesztések megvalósításáról; Magyar Közlöny; 2016. évi 113. szám; 2016. július 29.; 8953. oldal (pdf)