Skip to main content
szakirodalomtársadalom

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 – különös tekintettel a LEADER megközelítésre

Szerző: 2016. október 8.No Comments

„Jelen írás célja egy rövid összefoglaló írása a 2014-2020 között működő, vidékfejlesztési projekteket EU társfinanszírozással finanszírozó Vidékfejlesztési Programról, ezen belül pedig kiemelt hangsúlyt fektetünk a közösség által vezérelt helyi fejlesztési programokra, azaz a LEADER megközelítésre. A vidékfejlesztés témakörében az elmúlt esztendőkben számtalan cikket és szakkönyvet jelentettek meg a különböző szakterületek (agrár, környezettudomány, szociológia, közgazdaságtudomány, földrajz etc.) kutatói. Egy földrajzos számára a vidékfejlesztés területi vetületei a legfontosabbak, így a LEADER-ben is a helyi akciócsoportok mint területi konstrukciók kapnak figyelmet.

Cikkünkben egy rövid összefoglalást adunk először a vidék és vidékfejlesztés meghatározásáról. A fogalmakat rendkívül széles körben használják a szakértők, illetve politikusok, valamint a társadalom szélesebb köreiben is gyakran emlegetik. Ennek következtében számos jelentésárnyalat és értelmezési módozat tapad hozzájuk.
A munka második felében, a dokumentum elemzésére, illetve néhány minisztériumi háttéranyagra támaszkodva áttekintjük a Vidékfejlesztési Program (VP) főbb célkitűzéseit, valamint az ezek
megvalósítására elkölteni kívánt források megoszlását.
Az írás következő harmadában részletesen bemutatjuk a VP egyik fontos prioritását, a „Társadalmi befogadás és helyi fejlesztés a vidéki térségekben” című stratégiai célkitűzést. Ennek jelentősége abban áll, hogy a vidéki térségekben élő közösségeket igyekszik mobilizálni, hatalommal (local governance) felvértezni.”

Forrás:
Vidékfejlesztési Program 2014-2020 – különös tekintettel a LEADER megközelítésre; Patkós Csaba; A Magyar Tudomány Ünnepe az Eszterházy Károly Főiskolán; EKF; 2016; 1-15. oldalak (pdf)