Skip to main content

Találat: társadalomföldrajz

Humán tér-kép. A humán és fejlesztéspolitikai tényezők földrajza Magyarországon

„ I. fejezet Bevezetés: a kreativitás földrajzi eloszlása II. fejezet A kreativitás térszerkezeti változása Magyarországon az ezredforduló után III. fejezet Fejlesztéspolitika térben és időben: az Európai Unió fejlesztési célú támogatásai Magyarországon – 2004-2015 IV. fejezet Magyarország deviancia-térképe területi előrejelzésekkel” Forrás: Humán tér-kép. A humán és fejlesztéspolitikai tényezők földrajza Magyarországon; Tózsa István, Jeney László, Varga Ágnes, Hajnal György, Medve-Bálint Gergő, Elekes Zsuzsanna, Bálint, Lajos; E-Government Alapítvány a Közigazgatás Modernizációjáért; 2016 (PDF)

Részletek

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 – különös tekintettel a LEADER megközelítésre

„Jelen írás célja egy rövid összefoglaló írása a 2014-2020 között működő, vidékfejlesztési projekteket EU társfinanszírozással finanszírozó Vidékfejlesztési Programról, ezen belül pedig kiemelt hangsúlyt fektetünk a közösség által vezérelt helyi fejlesztési programokra, azaz a LEADER megközelítésre. A vidékfejlesztés témakörében az elmúlt esztendőkben számtalan cikket és szakkönyvet jelentettek meg a különböző szakterületek (agrár, környezettudomány, szociológia, közgazdaságtudomány, földrajz etc.) kutatói. Egy földrajzos számára a vidékfejlesztés területi vetületei a legfontosabbak, így a LEADER-ben is a helyi akciócsoportok mint területi konstrukciók kapnak figyelmet. Cikkünkben egy rövid összefoglalást...

Részletek

Az új gazdaság térnyerése Budapest városközpontjában

„A nagyvárosok központjaiban végbemenő folyamatok mindig indikátorai az emberi társadalom és gazdaság változásainak, ezért a 21. századra kialakuló és folyamatosan fejlődő posztfordista termelési rendszer is annyira komoly hatással van ezekre a városi területekre, mint egykor az ipari forradalom gyártelepei. Doktori kutatási témám kiindulópontja Budapest városközpontjának, cityjének átalakulása volt napjainkban. A nemzetközi szakirodalom városközpontokkal foglalkozó tanulmányainak áttekintése közben nagyon gyakran a figyelmem fókuszába került az új gazdaság (New Economy) fogalma, melynek különböző hatásairól igen sok elméleti és empirikus munka született. Ezzel szemben az...

Részletek