gazdaságközigazgatás: magyartávközléstörvények, határozatok

A „GSM-R rendszer kiépítésének 2. üteme a magyar vasúti vonalak mellett” című projekt az elérhető legnagyobb uniós támogatás lehívásával történő komplex megvalósításának jóváhagyásáról

Szerző: 2016. október 23.No Comments

„A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a „GSM-R rendszer kiépítésének 2. üteme a magyar vasúti vonalak mellett” című projektjavaslat (a továbbiakban: komplex projektjavaslat) komplex projektként valósuljon meg,
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a komplex projektjavaslat megvalósításának finanszírozásához szükséges forrásokat az 1–3. melléklet szerint biztosítsa,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: IKOP) éves fejlesztési keretének (a továbbiakban: éves fejlesztési keret) módosítására vonatkozó javaslata keretében tegyen javaslatot a 3. mellékletnek megfelelően a Stratégiai Kabinet részére a komplex projektjavaslat Európai Hálózat Finanszírozási Eszközből (a továbbiakban: CEF) nem finanszírozható költségeinek biztosítására.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az éves fejlesztési keret soron következő módosítására vonatkozó javaslat benyújtásával egyidejűleg…”

Forrás:
A Kormány 1575/2016. (X. 19.) Korm. határozata a „GSM-R rendszer kiépítésének 2. üteme a magyar vasúti vonalak mellett” című projekt az elérhető legnagyobb uniós támogatás lehívásával történő komplex megvalósításának jóváhagyásáról; Magyar Közlöny; 2016. évi 158. szám; 2016. október 19.; 70846. oldal (pdf)