Skip to main content
energiagazdaságközigazgatás: külföldönközigazgatás: magyarszakirodalomterületfejlesztés

A közösségek által generált energetikai megoldások, mint a területfejlesztés eszközei

Szerző: 2017. február 19.No Comments

„A közösségek (így például lakóközösségek, tulajdonközösségek, szövetkezetek) energiagazdálkodásban betöltött szerepe korunkban rohamos gyorsasággal erősödik -legalábbis a nemzetközi színtéren. Noha ezen a területen a közösségi megoldások története csaknem 100 évre tekint vissza, vélhetően a centralizált energiarendszer és a műszaki szemléletmód uralmából fakadóan a hazai szakmai közösség mindeddig meglehetősen csekély aktivitást mutatott a téma feldolgozása, alaposabb megismerése terén. Az energiarendszer gyökeres átalakulása azonban egyre határozottabban irányítja figyelmünket a decentralizálás fontosságára, így a kisléptékű közösségi megoldásokra. Ezek legalább három területet érintenek, a) a megújuló energiaforrások alkalmazásait; b) a decentralizált energiatárolást; c) a közösségi alapú energiahatékonysági beavatkozásokat. Jelen tanulmány a felsorolt három terület közül csak az energiatermelésre összpontosít, annak nemzetközi helyzetét vázolja fel és főként hazai állapotát és lehetőségeit mutatja be a terjedelmi korlátok szabta lehetőségek között… ”

Forrás:
A közösségek által generált energetikai megoldások, mint a területfejlesztés eszközei; Harmat Ádám, Munkácsy Béla, Szalkai Lőrincz Ágnes, Ballabás Gábor, Csüllög Gábor, Horváth Gergely, Szabó Mária; Területfejlesztés és Innováció; 10. évfolyam 3. szám; 2016. december 30.; 3-13. oldalak (pdf)