közigazgatás: magyartörvények, határozatok

A Kormány 1129/2017. (III. 20.) Korm. határozata a 2018. évi fejlesztési mérföldkövek teljesítéséről

Szerző: 2017. március 26.No Comments

„A Kormány
1. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, a Miniszterelnökséget vezető minisztert, a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az általuk vezetett minisztériumban működő irányító hatóság által végrehajtott operatív program és a Vidékfejlesztési Program esetében mérjék fel az eredményességi keretrendszerbe tartozó 2018. évi indikátor mérföldkövek eléréséhez hozzájáruló felhívások és projektek végrehajtásának helyzetét, és erről nyújtsanak be jelentést a Kormánynak,
Felelős: emberi erőforrások minisztere Miniszterelnökséget vezető miniszter nemzetgazdasági miniszter nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2017. április 30.

2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az 1. pont szerinti mérföldkövek teljesülésének aktuális helyzetéről nyújtson be jelentést a Kormánynak.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2017. május 31.”

Forrás:
A Kormány 1129/2017. (III. 20.) Korm. határozata a 2018. évi fejlesztési mérföldkövek teljesítéséről; Magyar Közlöny; 2017. évi 39. szám; 2017. március 20.; 3896. oldal (pdf)