Találat: fejlesztési mérföldkövek

A Kormány 1129/2017. (III. 20.) Korm. határozata a 2018. évi fejlesztési mérföldkövek teljesítéséről

„A Kormány 1. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, a Miniszterelnökséget vezető minisztert, a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az általuk vezetett minisztériumban működő irányító hatóság által végrehajtott operatív program és a Vidékfejlesztési Program esetében mérjék fel az eredményességi keretrendszerbe tartozó 2018. évi indikátor mérföldkövek eléréséhez hozzájáruló felhívások és projektek végrehajtásának helyzetét, és erről nyújtsanak be jelentést a Kormánynak, Felelős: emberi erőforrások minisztere Miniszterelnökséget vezető miniszter nemzetgazdasági miniszter nemzeti fejlesztési miniszter Határidő: 2017. április 30. 2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető...

Részletek