közigazgatás: magyar

Újabb ügyintézők vették át a kormányablak ügyintézői bizonyítványt

Szerző: 2017. március 26.No Comments

„124 kormányablak ügyintéző vette át a kormányablak ügyintézői bizonyítványt Szegeden.

Átvették hivatalos, kormányablak ügyintézői oklevelüket azok a Bács – Kiskun,- Csongrád,- és Békés megyei állami tisztviselők, akik nemrégiben végeztek a Miniszterelnökség és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem együttműködésén alapuló képzésen. Ennek során 296 órás tanulmányi idő lezárásaként 124-en tettek sikeres vizsgát. Közülük 88-an vettek részt az ünnepélyes bizonyítvány átadáson a Csongrád Megyei Kormányhivatal épületében, Szegeden.

Ma már több mint 1500 féle ügykörben kell eljárniuk azoknak az ügyintézőknek, akik az egyablakos ügyintézési rendszerben, a kormányablakokban dolgoznak. A feladat alapos technikai és szakmai felkészültséget kíván. A munkatársak képzése a Miniszterelnökség és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakmai irányításával zajlik. A Veszprém Megyei Kormányhivatal és a Miniszterelnökség konzorciuma által megvalósuló KÖFOP-2.1.3-VEKOP-15-2016-00002 „A területi államigazgatási szervek humánerőforrásának fejlesztése” című, kiemelt projekt keretében végezték el a képzést és szereztek kormányablak ügyintézői végzettséget az állami tisztviselők.

Házigazdaként dr. Juhász Tünde, Csongrád megye kormánymegbízottja köszöntötte az ügyintézőket, aki beszédében az állam szolgálatában végzett felelősségteljes munka presztízsére hívta fel a figyelmet. Az új képzettség megszerzése kapcsán útravalóul Szeged törvényhatósági jogú város főispánját, Kelemen Bélát idézte, aki 1906-ban elhangzott beiktató beszédében a közigazgatási eljárást úgy jellemezte, hogy annak „… mindenütt és mindenkor, mint az egyes polgárokat és az összességet a jogos emberi célok elérésében támogatva, segítve, gyámolítva és istápoló szervezetként kell jelentkeznie.”

A rendezvényen részt vett dr. Belányi Márta, a Miniszterelnökség hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkára, aki elmondta: a cél az, hogy a területi közigazgatásban dolgozók számára olyan képzések legyenek, amelyek alkalmasak arra, hogy magas szintű tudásra tegyenek szert a kormánytisztviselők. „A végső cél az, hogy szolgálni tudjunk és az ügyfelek elégedettek legyenek, olyan tisztviselőkkel kerüljenek kapcsolatba, akik felkészültek és a tudásukkal le tudják nyűgözni az ügyfeleket.” – hangsúlyozta a helyettes államtitkár.

A képzési program első részét összeállító Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kara nevében dr. Kiss György dékán szólt az állami tisztviselőkhöz. Beszédében kiemelte, hogy a közigazgatást az állampolgár a személyes ügyintézése során megtapasztaltak szerint ítéli meg. Jelenleg ez a megítélés az ügyfél-elégedettségi felmérések tanúsága szerint 8.2, amely kifejezetten magas érték. „Ez is azt igazolja, hogy önökön múlik az ország közérzete.” – fogalmazott a professzor.

Kovács Ernő, Bács-Kiskun megye kormánymegbízottja beszédében kitért arra, hogy a közigazgatásban dolgozók többsége nő, és ez azért jó, mert a hölgyek empátiája, kedvessége az emberekkel való bánásban célravezetőbb. Hangsúlyozta, hogy a képzett kormányablak ügyintézők munkájára hosszú távon szükség van, és mint mondta, bízik abban, hogy a tudást és a felkészültséget szolgáló további tanfolyamokat is hasonló elkötelezettséggel fogják elvégezni a munkatársak.

Dr. Takács Árpád a Békés Megyei Kormányhivatal főigazgatója kijelentette: az ügyfélbarát ügyintézés társadalmi igényként jelentkezett. A kormányzat előrelátással, paradigmaváltással reagált erre az igényre, és a bürokráciacsökkentés igényével szervezte át a közigazgatást. Hangsúlyozta, hogy ennek eredménye leginkább a végrehajtás szintjén, a járási hivatalokban, az ügyfélszolgálatokon, az ügysegédeknél mutatkozik meg. Elismerően szólt az ügyintézőkről, akiknek a munkavégzés során szükségük van pszichológiai és pedagógiai képességekre is.”

Forrás:
Ünnepélyes bizonyítvány átadás három megye állami tisztviselőinek; Csongrád Megyei Kormányhivatal; 2017. március 24.