gazdaságközigazgatás: külföldönszakirodalom

Átfogó és részletes tanulmány az európai adatpiacról, az EU adatgazdaságának méretéről és trendjeiről

Szerző: 2017. május 7.No Comments

„Az Európai Bizottság nyilvánosságra hozta az Európai Adatpiacot (European Data Market) és bemutató tanulmány eredményeit. Az EU összes országára kiterjedő kutatás a Bizottság által bevezetett monitoringeszközökkel felmérte az adatgazdaságban dolgozók (data workers) számát, az adatgazdálkodással foglalkozó cégek (data companies) számát és azok bevételét, az adatfelhasználó cégeket és azok ilyen irányú költéseit, a digitális termékeket és szolgáltatásokat magába foglaló adatpiacot (data market), az adatgazdaság egészét és annak hatását az európai gazdaságra, valamint középtávú előrejelzéseket készített három különféle forgatókönyv alapján. Valamennyi mutató a 2013-tól 2016-ig terjedő időszak adatait rögzítette, az előrejelzések pedig 2020-ra szólnak. A számok az EU összesített eredményét éppen úgy bemutatják, mint az egyes tagországokét, a teljes gazdaságra gyakorolt hatás mellett ágazatonként is bemutatva azokat.

A tanulmány szerint 2016-ban 6,16 millióan dolgoztak adatgazdálkodással kapcsolatos munkakörökben, ami – a magas növekedésű forgatókönyv szerint számolva – 10,43 millióra nőhet 2020-ra, éves átlagban 14,1%-os növekedéssel. A jelentés kiemeli, hogy jelentős rés van a munkaerő kereslete és kínálata között: jelenleg 420 ezer betöltetlen pozíció van, ami 2020-ra 769 ezerre nőhet. Az adatgazdálkodás területén 2016-ban 255 ezer cég tevékenykedett 2016-ban, számuk 2020-ra 359 ezerre nőhet, 8,9%-os éves növekedési ütemmel. Az adatpiac mérete 2016-ban 59,5 milliárd euró volt 2016-ban, 2020-ban elérheti a 106,8 milliárd eurós mértéket, éves átlagban 15,7%-os bővüléssel. A teljes adatgazdaság mérete a 2013-as 247 milliárdról 2016-ra 300 milliárdra bővült, 2020-ra elérheti a 739 milliárd eurós értéket. Az adatgazdaság a tanulmány szerint ma az Európai Unióban megtermelt GDP közel 2%-át teszi ki – ez az arány 2020-ra a magas növekedésű forgatókönyv alapján megduplázódhat.

A kutatási eredmények tovább erősíthetik a szándékot az EU-n belüli egységes digitális piac (Digital Single Market) további fejlesztésére, ami minden szektorban katalizátorként hat a gazdasági növekedésre, az innovációra és a digitalizációra, különösen a kis- és középvállalkozások, valamint a start-up cégek körében.”

Forrás:
Final results of the European Data Market study measuring the size and trends of the EU data economy; Európai Bizottság; 2017. május 2.
The European Data Market Study: Final Report is out!; DataLandscape; 2017. május 2.
Study reports; DataLandscape – a tanulmány elkészültének különböző fázisai letölthetőek: végső jelentés, vezetői összefoglaló, a tanulmány alapjául szolgáló adatkészlet (.xlsx fájl), módszertani megalapozó tanulmány, időszaki jelentések
Lásd még: Building a European Data Economy; Európai Bizottság (az adatgazdaságnak szentelt átfogó webhely)
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic And Social Committee and the Committee of the Regions „Building a European Data Economy” {SWD(2017) 2 final}; Európai Bizottság; COM(2017) 9 final; 2017. január 10. (pdf)