Skip to main content
gazdaságközigazgatás: magyarközigazgatási informatikaművelődéstársadalomtörvények, határozatok

127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Szerző: 2017. június 11.No Comments

„…1. § A Kormány a magyar társadalom és a magyar nemzetgazdaság digitális fejlődésének elősegítése, az infokommunikációs tárgyú fejlesztések összehangolása és a digitális oktatási és képzési, gyermekvédelmi, exportfejlesztési, valamint startup fejlesztések hatékony végrehajtása érdekében működteti a Digitális Jólét Programot (a továbbiakban: DJP).

2. § A DJP végrehajtásában részt vesz
a) a Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Neumann Nkft.),
b) a Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Digitális Jólét Nkft.).

3. § (1) A Neumann Nkft. a 2. § a) pontja alapján közfeladatai körében
a) ellátja az információs társadalom fejlesztésével, ezen belül kiemelten a digitális készségek fejlesztésével, és az e területen működő programok koordinációjával kapcsolatos feladatokat az iskolarendszeren kívüli képzések vonatkozásában,
b) ellátja a Digitális Jólét Program Hálózat (a továbbiakban: DJP Hálózat) és az annak részét képező Digitális Jólét Program Pontok szakmai koordinálásával kapcsolatos feladatokat,
c) a DJP Hálózat útján közreműködik a DJP eredményeinek országos szintű megjelenítésében, az érintett szereplők tájékoztatásában,
d) felügyeli és koordinálja a Digitális Jólét Program Mentorok munkáját,
e) képzési, valamint az információs társadalom fejlesztésével és a DJP Hálózat szakmai koordinálásával kapcsolatos felnőttképzési tevékenységet végez,
f) részt vesz a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében megvalósuló, az „Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének és a Digitális Jólét Program kiterjesztésének elősegítése” című kiemelt projekt végrehajtásában,
g) részt vesz a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében megvalósuló, az „Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása” című kiemelt projekt végrehajtásában,
h) működteti a kezdő informatikai vállalkozások nemzetközi piacra lépését segítő szakértői, mentori hálózatot, valamint részt vesz a startup ökoszisztéma fejlesztését szolgáló kormányzati kezdeményezések végrehajtásában.
(2) A Neumann Nkft. az (1) bekezdésben meghatározott feladatait az informatikáért felelős miniszterrel kötött közszolgáltatási szerződés keretében látja el.

4. § (1) A Digitális Jólét Nkft. a 2. § b) pontja alapján közfeladatai körében
a) ellátja Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája végrehajtásával összefüggő feladatokat, különösen:
aa) meghatározza az oktatási és képzési intézmények számára a digitális kompetenciafejlesztéssel kapcsolatos elvárásokat;
ab) megvalósítja és koordinálja a digitális pedagógiai módszertani egyes fejlesztéseket, és támogatja azok bevezetését;
ac) szakmai támogatást nyújt az oktatási és képzési intézményrendszer digitális átállásához szükséges infrastrukturális, szervezeti és tartalmi átalakulásához szükséges tevékenységek, szabályozás megvalósításához;
b) az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programmal kapcsolatos feladatai keretében közreműködik „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” című kiemelt projekt végrehajtásában;
c) az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programmal kapcsolatos feladatai keretében szakmai együttműködést biztosít a „Digitális környezet a köznevelésben” című felhívás projektgazdái részére a végrehajtásban;
d) a Magyarország Digitális Startup Stratégiájában foglaltak hatékony megvalósulása érdekében létrehozza és működteti a „Startup Hungary” módszertani és koordinációs központot;
e) a Magyarország Digitális Exportfejlesztési Stratégiájában foglaltak hatékony megvalósulása érdekében létrehozza és működteti a stratégia nyomonkövetési rendszerét, az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársasággal együttműködve koordinálja a Digitális Exportfejlesztési Tárcaközi Bizottság munkáját, és közreműködik a szakmai feladatok végrehajtásában;
f) a Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiájában foglaltak hatékony megvalósulása érdekében létrehozza és működteti a stratégia nyomonkövetési rendszerét, és közreműködik a szakmai feladatok végrehajtásában;
g) ellátja a Digitális Jólét Alapcsomag védjegy jogosulti adminisztrációjával kapcsolatos feladatokat.
(2) A Digitális Jólét Nkft. az (1) bekezdésben meghatározott feladatait közszolgáltatási szerződés keretében látja el.

6. § A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 4. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A KIFÜ közfeladatai körében az információs társadalom fejlesztésével, ezen belül kiemelten a digitális írástudás fejlesztésével kapcsolatos feladatokat lát el, valamint részt vesz a Digitális Jólét Program Hálózat és az annak részét képező Digitális Jólét Program Pontok működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátásában.
(3) A KIFÜ alaptevékenységéhez kapcsolódóan képzési, valamint az információs társadalom fejlesztésével kapcsolatos felnőttképzési tevékenységet végez…”

Forrás:
127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról; Magyar Közlöny; 2017. évi 84. szám; 2017. június 8.; 8224-8225. oldalak (pdf)