Skip to main content

Találat: Digitális Jólét Nonprofit Kft. (DJN Kft.)

240/2023. (VI. 20.) Korm. határozat egyes kormányhatározatoknak a Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság közfeladat ellátásával összefüggő módosításáról

„1. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat C:351i. mezőjében a „Technológiai és Ipari Minisztérium, illetve az Technológiai és Ipari Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaság, illetve költségvetési szerve” szövegrész helyébe a „Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg lép. 2. A digitális termékek és szolgáltatások exportjának növeléséről, Magyarország Digitális Exportfejlesztési Stratégiájáról szóló 1491/2016. (IX. 15.) Korm. határozat 8. pontjában a) a „Digitális Exportfejlesztési Tárcaközi Bizottság (a...

Részletek

242/2023. (VI. 20.) Korm. rendelet a Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság által ellátott közfeladatokról

„1. § (1) A Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Neumann Nkft.) közfeladatként látja el a következő feladatokat: a) részt vesz az iparügyekért és vállalkozásfejlesztésért felelős miniszternek a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 111/C. §-a és 111/E. §-a szerinti feladatainak, valamint b) az e rendeletben meghatározott esetekben az érintett miniszterrel kötött megállapodás alapján közreműködik az a) pontban foglalt ágazati feladatoktól eltérő, egyéb technológiai fejlesztési, stratégiaalkotási, valamint azokkal összefüggő feladatok előkészítésében és megvalósításában. (2) A...

Részletek

Kormányrendeletek a Digitális Jólét Nkft. megszűnéséről és a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről

„...1. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 11/A–11/F. §-ában foglaltak alapján a Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Digitális Jólét Nkft.) (székhely: 1016 Budapest, Naphegy tér 8.; cégjegyzékszám: 01-09-986454; adószáma: 23733251-2-41; főtevékenysége: M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység) az általa ellátott állami feladatokat a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség részére adja át. ... (4) Az (1) bekezdés szerinti feladatok tekintetében átvételi felelősként a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kijelölt személy jár el....

Részletek

Digitális Jólét Programmal kapcsolatos kormányrendelet

„Miniszterelnöki Kabinetiroda Jogszabálytervezetek A társadalmi egyeztetés során a véleményeket 2023. március 16-ig várjuk, a tarsadalmiegyeztetes@kormanyiroda.gov.hu email címen. Tartalmi összefoglaló A kormányrendelet-tervezet címe: a Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által ellátott feladatok Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség általi átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról A Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által ellátott feladatok Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség általi átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló Korm. rendelet alapján a Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által ellátott állami feladatokat a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség...

Részletek

Állami adatvagyon: csiszolatlan gyémánt

„Nem lehet mondani, hogy elkapkodták volna a hazai adatvagyon-politika kialakítását. Már 2015-ben kormánydöntés született a közadat-kataszter létrehozásáról, azóta pedig elkészült egy Fehér Könyv, a Belügyminisztérium támogatásával és a BME gondozásában létrejött a hazai közadat-portál, és sor került egy közel 10 ezer adatkört és adatbázist tartalmazó felmérésre is. Utóbbiak közül mintegy 120 az, amely mélyebben érinti a digitális ökoszisztémát; ezek számba vétele, az adatok tisztítása már folyamatban van. Lemaradásban? Magyarországon még hónapokat kell arra várni, hogy az állami adatvagyon-gazdálkodással kapcsolatos jogszabályok megjelenjenek. Ezzel...

Részletek

Szakképzési Tananyagtár készült a KIFÜ közreműködésével

„A Szakképzési Tananyagtár felületén az oktatók megoszthatják kollégáikkal és diákjaikkal az általuk készített és a mások által kifejlesztett, szabadon felhasználható digitális tartalmakat. A mától üzemelő portál egy helyen, könnyen kereshetően tesz elérhetővé tananyagokat, és rövid időn belül egyre több gyakorló, értékelő feladatsort is. A platform egyaránt alkalmas szakmai és közismereti tananyagok feltöltésére, a feltöltött tartalmak módosítására, letöltésére és a diákokkal való megosztására. Struktúrájában illeszkedik a szakképzés szerkezetéhez, felületén a közismereti tananyagok esetében a szakközépiskolai és a szakgimnáziumi kerettantervekben központilag meghatározott, kötelező tantárgyak...

Részletek

Módosulnak a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatok feltételei

„A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. ( VI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A Neumann Nkft. a 2. § a) pontja alapján közfeladatai körében működteti a kezdő...

Részletek

Óriási igény van a digitalizációra és a digitális gazdaság nyújtotta lehetőségekre a határon túli térségekben is

„ Sikerrel indult útjára a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. (CED) és a Digitális Jólét Nonprofit Kft. (DJN Kft.) közös rendezvénysorozata, a Kárpát-medencei Digitális Jólét Szalon. A szalon első állomását február 19-én tartották a kárpátaljai Beregszászon. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, illetve a Külgazdasági és Külügyminisztérium két háttérintézménye által szervezett rendezvényen főként mezőgazdasági vállalkozók, helyi IT cégek, oktatási intézmények vezetői és szakmai, vállalkozói szövetségek képviselői, települési vezetők, illetve közigazgatási tisztviselők vettek részt. A rendezvény sikere megmutatta, két minisztériumi háttérintézmény együttműködése milyen eredményes...

Részletek

Kormányrendelet a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség NZrt-ről és a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat NKft-ról, a Digitális Jólét Program és a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló szabályozás módosításáról

„...1. §...28. a miniszter által vezetett minisztériummal együttműködve működteti a regionális vállalati és projektspecifikus adatbázisokat, 29. közreműködik a Digitális Exportfejlesztési Stratégia végrehajtásában, megismerteti a hazai digitális megoldásokat külföldön, elősegíti azok exportját, 30. részt vesz a külgazdasági attasék ismereteinek bővítésében, kiküldetésüket megelőzően felkészítésükben, 31. gondoskodik a kereskedelemfejlesztési szakmai programok, így különösen szemináriumok, tréningek, workshopok technikai szervezéséről és lebonyolításáról, 32. működteti a hazai kis- és középvállalkozások exportra való felkészülését elősegítő Exportakadémiát,” ... 5. § A Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a...

Részletek

Indul a Digitális Jólét Program 2.0

„A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „1. § A Kormány a magyar társadalom és a magyar nemzetgazdaság digitális fejlődésének elősegítése, az infokommunikációs tárgyú fejlesztések...

Részletek
Page 1 of 2 1 2