Skip to main content
gazdaságközigazgatás: magyarművelődéstársadalomtörvények, határozatok

A Kormány 1308/2017. (VI. 8.) Korm. határozata a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról

Szerző: 2017. június 11.No Comments

„A Kormány annak érdekében, hogy a Digitális Jólét Programmal összefüggő kormányzati feladatok végrehajtásában és a Digitális Jólét Program Hálózat szakmai koordinálásával kapcsolatos feladatok ellátásában a Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Neumann Nkft.) és a Digitális Jólét Programmal összefüggő kormányzati feladatok végrehajtásában a Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Digitális Jólét Nkft.) hatékonyan tudjon közreműködni:

1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a Digitális Jólét Programja összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztossal (a továbbiakban: miniszterelnöki biztos) együttműködésben – a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programmal (a továbbiakban: GINOP) kapcsolatos feladatai keretében, az „Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének és a Digitális Jólét Program kiterjesztésének elősegítése” című kiemelt projekt végrehajtásában a Neumann Nkft. közreműködését tegye lehetővé a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott szakmai és koordinációs feladatkörök kialakítása és gyakorlása tekintetében, és kezdeményezze ennek megfelelően a GINOP éves fejlesztési keretében történő megjelenítését;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter a Digitális Jólét Programja összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos
Határidő: azonnal

2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a GINOP-pal kapcsolatos feladatai keretében vizsgálja meg az „Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása” című kiemelt projekt végrehajtásában a Neumann Nkft. közreműködésének lehetőségét a Korm. rendeletben meghatározott szakmai és koordinációs feladatkörök kialakítása és gyakorlása tekintetében, és kezdeményezze ennek megfelelően a GINOP éves fejlesztési keretében történő megjelenítését;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2017. június 30.

3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a GINOP-pal kapcsolatos feladatai keretében, az „IKT startup cégek nemzetközi piacra lépését segítő szakértői, mentori hálózat kialakítása” című kiemelt projektben a Neumann Nkft. részvételét tegye lehetővé és a projekt eredményeinek – köztük kiemelten a létrejövő mentori hálózat – fenntartását a Neumann Nkft. útján biztosítsa, és kezdeményezze ennek megfelelően a GINOP éves fejlesztési keretében történő megjelenítését;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a miniszterelnöki biztossal együttműködésben – tegye meg a szükséges intézkedéseket az eMagyarország Program elnevezés helyett a Digitális Jólét Program Hálózat (DJP Hálózat) elnevezés, az eMagyarország Pontok elnevezés helyett a Digitális Jólét Program Pontok (DJP Pontok) elnevezés, az eTanácsadók elnevezés helyett pedig a Digitális Jólét Program Mentorok (DJP Mentorok) elnevezés használatára való áttérés érdekében, és a Korm. rendeletnek megfelelően ezek szakmai koordinációja kerüljön a Neumann Nkft.-hez;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
a Digitális Jólét Programja összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos
Határidő: azonnal

6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a miniszterelnöki biztossal együttműködésben – az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programmal (a továbbiakban: EFOP) kapcsolatos feladatai keretében, „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” című kiemelt projekt végrehajtásában a Digitális Jólét Nkft. közreműködését tegye lehetővé a Korm. rendeletben meghatározott szakmai és koordinációs feladatkörök kialakítása és gyakorlása tekintetében, és kezdeményezze ennek megfelelően az EFOP éves fejlesztési keretében történő megjelenítését;
Felelős: emberi erőforrások minisztere a Digitális Jólét Programja összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos
Határidő: azonnal…”

Forrás:
A Kormány 1308/2017. (VI. 8.) Korm. határozata a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról; Magyar Közlöny; 2017. évi 84. szám; 2017. június 8.; 8242-8244. oldalak (pdf)