Skip to main content
gazdaságközigazgatás: magyartörvények, határozatok

1325/2017. (VI. 8.) Korm. határozat az egyes adóügyi ügyfélszolgálati tevékenységeknek a kormányablakokban történő ellátásához szükséges intézkedésekről

Szerző: 2017. június 11.No Comments

„1. A Kormány a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezeti átalakításához és az adóigazgatási rendszer megújításához kapcsolódó egyes intézkedésekről szóló 1902/2015. (XII. 8.) Korm. határozat 2. pontjának végrehajtása alapján
a) elrendeli, hogy az 1–3. melléklet szerinti helyszíneken a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ügyfélszolgálatai (a továbbiakban: NAV ügyfélszolgálatai) kerüljenek a kormányablakokba átköltöztetésre, illetve azok technikai keretei között kialakításra;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: az 1. melléklet szerinti helyszínek esetében 2017. július 1.,
a 2. melléklet szerinti helyszínek esetében 2017. július 1. – 2017. december 31.,
a 3. melléklet szerinti helyszínek esetében 2018. január 1.

b) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2017. évben egyszeri jelleggel gondoskodjon Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezet 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása cím javára legfeljebb bruttó 141 000 ezer forint többletforrás biztosításáról a NAV ügyfélszolgálatainak a kormányablakokba történő átköltöztetése, illetve a kormányablakokban történő kialakítása érdekében;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

c) elrendeli, hogy az 1–3. melléklet szerinti helyszíneken a NAV ügyfélszolgálatainak elhelyezése és a működés feltételeinek biztosítása folyamatos legyen;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a NAV ügyfélszolgálatai működésének megkezdésétől folyamatosan…”

Forrás:
1325/2017. (VI. 8.) Korm. határozat az egyes adóügyi ügyfélszolgálati tevékenységeknek a kormányablakokban történő ellátásához szükséges intézkedésekről; Magyar Közlöny; 2017. évi 85. szám; 2017. június 8.; 8423-8426. oldalak (pdf)