Skip to main content
gazdaságközigazgatás: külföldönközigazgatás: magyartörvények, határozatok

A Kormány 1332/2017. (VI. 9.) Korm. határozata a II. Regionális Digitális Csúcstalálkozó (V4+ Európai Unió jövőjéről szóló miniszterelnöki csúcstalálkozó) magyarországi megrendezésével kapcsolatos feladatokróll

Szerző: 2017. június 11.No Comments

„A Kormány
1. egyetért a II. Regionális Digitális Csúcstalálkozó (V4+ Európai Unió jövőjéről szóló miniszterelnöki csúcstalálkozó) című rendezvény 2018. januári, budapesti helyszínű megrendezésével a magyar V4 elnökség egyik kiemelt eseményeként;

2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjanak a magas szintű rendezvény megszervezésével összefüggő koordinációs és szervezési feladatok ellátásának megkezdéséről egy erre a célra létesülő tárcaközi munkacsoport keretein belül, melynek vezetőit a két felelős miniszter jelöli ki;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter nemzetgazdasági miniszter
Határidő: folyamatos

3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjanak a kétnapos rendezvény részletes koncepciójának, költségvetési, finanszírozási tervének, ütemezésének és a rendezvény lebonyolítása során követendő munkamegosztásnak a kidolgozásáról, és azt együttesen terjesszék elő a Kormány döntésére.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. június 30…”

Forrás:
A Kormány 1332/2017. (VI. 9.) Korm. határozata a II. Regionális Digitális Csúcstalálkozó (V4+ Európai Unió jövőjéről szóló miniszterelnöki csúcstalálkozó) magyarországi megrendezésével kapcsolatos feladatokról; Magyar Közlöny; 2017. évi 86. szám; 2017. június 9.; 8618-8619. oldalak (pdf)
Lásd még korábbi cikkünket az első Regionális Digitális Csúcstalálkozóról: Orbán Viktor a Regionális Digitális Konferencián: a digitális szolgáltatások, a tejhez és a kenyérhez hasonlóan, alapvető szükségletet elégítenek ki