Skip to main content
gazdaságinformatikaközigazgatás: magyartörvények, határozatok

A Kormány 1334/2017. (VI. 9.) Korm. határozata a Digitális Kereskedelem-fejlesztési Stratégiáról

Szerző: 2017. június 11.No Comments

„A Kormány elfogadja a számára bemutatott Digitális Kereskedelem-fejlesztési Stratégiát (a továbbiakban: DKFS), és annak megvalósítása érdekében a következő feladatokat határozza meg:
1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos és a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával dolgozza ki a DKFS nyomonkövetési rendszerét;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2017. június 30.

2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Központi Statisztikai Hivatal elnöke útján, a DKFS első éves áttekintése során vizsgálja meg a nemzetgazdasági miniszterrel együttműködve a digitális kereskedelemhez kapcsolódó GDP, foglalkoztatás és belföldi értékesítés mérhetőségét hatékonyabbá tevő fogalomhasználat, kutatási-mérési programok szükségességét, és ennek fennállása esetén tegyen azokra javaslatot;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2018. március 31.

3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszterrel és a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztossal együttműködve vizsgálja meg a DKFS-ben meghatározott, magyar kereskedők digitális piacra lépésének, a fennálló digitális kereskedők piacbővítésének, a hagyományos kereskedők digitális kereskedővé válásának, kereskedők infokommunikációs technológia beszerzéseinek jelenlegi lehetőségeit és jövőbeli ösztönzési lehetőségeit, valamint készítse el és terjessze a Kormány elé a támogatás jelenlegi és lehetséges – hazai vagy egyéb fejlesztési forrásból megvalósítható – formáiról szóló jelentést;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter nemzeti fejlesztési miniszter a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos
Határidő: 2017. július 31.

4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter, az emberi erőforrások mináisztere és a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával vizsgálja meg a DKFS-ben meghatározott elektronikus kereskedelem képzési program elindításának lehetőségét, valamint készítse el és terjessze a Kormány elé a hazai kereskedők digitális képességeinek fejlesztésére irányuló iskolarendszerű, valamint egyéb képzési programok megvalósítására vonatkozó intézkedési tervet;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter Miniszterelnökséget vezető miniszter emberi erőforrások minisztere nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2017. augusztus 31.

5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter, az igazságügyi miniszter és a földművelésügyi miniszter bevonásával vizsgálja meg a belföldi digitális kereskedőkre vonatkozó szabályozás fejlesztésének, jogkövetés segítésének, különösen a belföldi digitális kereskedelemmel kapcsolatos adminisztratív terhek csökkentésének és a kereskedelem környezeti fenntarthatósága erősítésének lehetőségeit;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter igazságügyi miniszter nemzeti fejlesztési miniszter földművelésügyi miniszter
Határidő: 2017. november 30.

6. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter és a földművelésügyi miniszter bevonásával vizsgálja meg a belföldi lakosság belföldi digitális kereskedőktől való – elsősorban belföldi eredetű áru – vásárlására ösztönzésének, valamint a belföldi helyi termék forgalom digitális kereskedelemben történő növelésének lehetőségét.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter nemzeti fejlesztési miniszter földművelésügyi miniszter
Határidő: 2018. január 31…”

Forrás:
A Kormány 1334/2017. (VI. 9.) Korm. határozata a Digitális Kereskedelem-fejlesztési Stratégiáról; Magyar Közlöny; 2017. évi 86. szám; 2017. június 9.; 8620-8621. oldalak (pdf)