közigazgatás: magyartörvények, határozatok

A Kormány döntött a Digitális Jólét Program 2017. évi feladatainak teljesítéséhez szükséges forrásokról

Szerző: 2017. június 11.No Comments

„A Kormány az internetről és a digitális fejlesztésekről szóló nemzeti konzultáció (InternetKon) eredményei alapján a Kormány által végrehajtandó Digitális Jólét Programjáról szóló 2012/2015. (XII. 29.) Korm. határozat megvalósításához kötődő feladatainak teljes körű végrehajtása érdekében felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon
a) a Digitális Jólét Program szakértői díjai és projektköltségeinek fedezete érdekében 263 569 000 forint forrás biztosításáról a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 11. Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség cím javára;

b) a Digitális Jólét Program szakmai feladatainak végrehajtásában való közreműködés érdekében 130 000 000 forint forrás biztosításáról Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 34. Infokommunikációs ágazati programok alcím, 2. Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok jogcímcsoport javára;

c) az a) és b) pontokban foglalt feladatok végrehajtása érdekében felmerülő 1 377 500 forint forrás biztosításáról a pénzügyi tranzakciós illeték költségeihez a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 1. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása cím javára;

d) a Digitális Jólét Program végrehajtásával kapcsolatosan felmerülő működési kiadások fedezete érdekében 24 858 600 forint forrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 1. Miniszterelnöki Kabinetiroda cím javára.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: felmerülés ütemében”

Forrás:
1309/2017. (VI. 8.) Korm. határozat az internetről és a digitális fejlesztésekről szóló nemzeti konzultáció (InternetKon) eredményei alapján a Kormány által végrehajtandó Digitális Jólét Programjáról szóló 2012/2015. (XII. 29.) Korm. határozat megvalósításához kötődő feladatok teljes körű ellátásához szükséges költségvetési források 2017-ben történő biztosításáról; Magyar Közlöny; 2017. évi 84. szám; 2017. június 8.; 8244. oldal (pdf)