hírközlésközigazgatási informatikatávközlés

Júliustól komplex térinformatikai rendszer támogatja a Szupergyors Internet Program végrehajtását

Szerző: 2017. június 18.No Comments

„Országszerte hatékonyabbá válik a távközlési fejlesztések nyomonkövetése, megkönnyítve ezzel a szélessávú hálózatok rövid- és hosszú távú tervezését, kivitelezését. 2017 július végétől válik elérhetővé az a térinformatikai alapú, elektronikus hírközlési nyilvántartás, amely teljes egészében uniós forrásból, összesen 2,54 milliárd forintból valósult meg a Hálózatfejlesztés Támogató Monitoring Rendszer Létrehozása projekt eredményeként.
A Hálózatfejlesztés Támogató Monitoring Rendszer (HTMR) használatával lehetőség lesz a Szupergyors Internet Programban megjelenő, távközlési hálózat-fejlesztési pályázatok számítógéppel támogatott térinformatikai tervezésére, a beérkező pályázatok értékelésére, a fejlesztés eredményeinek folyamatos bemutatására, valamint az ellenőrzések lefolytatására.

Az elkészült térinformatikai rendszert a Nemzeti Kibervédelmi Intézet IT biztonsági szempontból is megbízhatónak nyilvánította.

A HTMR rendszer nemcsak a kormányzati tervező és ellenőrző munkát támogatja, de a szolgáltatókat is segíti. A rendszer szolgáltatói moduljához mind a pályázati nyertesek, mind fejlesztéseket önerőből megvalósító vállalkozások hozzáférnek. A legkisebb szolgáltatók, akiknek eddig nem volt forrásuk saját hálózataik elektronikus nyilvántartására, a HTMR-t díjmentesen, saját nyilvántartó rendszerként vehetik igénybe.

A Szupergyors Internet Program munkájában részt vevő távközlési szolgáltatók részére a projektet kivitelező Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 2017 nyarán ingyenes workshopokat szervez országszerte, melyeken az internet-szolgáltatók tájékoztatást kapnak az elektronikus kapcsolattartást lehetővé tevő modulok működéséről.

További információ az európai uniós forrásból megvalósuló KÖFOP-2.3.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú projektről a KIFÜ weboldalán (www.kifu.gov.hu) található.”

Forrás:
Júliustól komplex térinformatikai rendszer támogatja a Szupergyors Internet Program végrehajtását; Nemzeti Fejlesztési Minisztérium; 2017. június 15.
Lásd még: SZIP – Hálózatfejlesztés Támogató Monitoring Rendszer (HTMR) létrehozása; KIFÜ Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség