Skip to main content
gazdaságközigazgatás: külföldönközigazgatás: magyartechnikatudomány

Eredménytábla az Európai Unió innovációs tevékenységéről

Szerző: 2017. június 25.One Comment

„Az Európai Unió innovációs teljesítménye a tavalyi év során is növekedett annak ellenére, hogy Európa-szerte némileg egyenlőtlen előrehaladás figyelhető meg.

Ez az egyik fő tanulsága a legfrissebb, az Európai Bizottság által ma közzétett innovációs eredménytáblának. Összességében 15 országban nőtt az innovációs teljesítmény, azonban nagy különbségek figyelhetők meg e tagországok között. Svédország továbbra is vezető pozíciót élvez, míg Litvánia, Málta, Hollandia, Ausztria és az Egyesült Királyság a leggyorsabban növekvő innovátorokká váltak. Globális szinten az EU felzárkózik Kanadához és az Egyesült Államokhoz, azonban elmarad Dél-Korea és Japán mögött. A nemzetközi versenytársak közül Kína mutatja a leggyorsabb előrehaladást.

A 2017-es európai innovációs eredménytábla, amelyet a regionális innovációs eredménytábla is kísér, a következőkről tanúskodik:

  • Svédország újra élen jár az innováció területén az EU-ban; utána sorrendben Dánia, Finnország, Hollandia, az Egyesült Királyság – amely most először került a vezető innovátorok közé – és Németország következik.
  • Az innováció egyes területeit tekintve a következő országok a befutók: Dánia – emberi erőforrások és innovációbarát környezet; Luxemburg – a vonzó kutatási rendszerek és szellemi tulajdon; Finnország – a finanszírozás és támogatás; Németország – a vállalati beruházások; Írország – az innováció által a kkv-k számára és a foglalkoztatásra gyakorolt hatások; Belgium – innovációs hálózatok és az innovációs célú együttműködés; Egyesült Királyság – az értékesítésre gyakorolt hatások.
  • A regionális innovációs eredménytábla megmutatja, hogy mérsékelten innovatív országokban is működnek regionális innovációs központok: Prágában (Cseh Köztársaság), Pozsonyban (Szlovákia) és Baszkföldön (Spanyolország).
  • Az innovációs teljesítmény leginkább a nemzetközi publikációkban való részvétel, a széles sávú internet elterjedése, az egyetemi végzettséggel és doktori fokozattal rendelkezők száma és az ikt-képzés terén nőtt.
  • A kockázatitőke-befektetés és az innovációkat bevezető kkv-k aránya erős hanyatlást mutat…
  • A következő két évben az innovációs teljesítmény várhatóan 2%-kal fog nőni.

A 2017-es eredménytábla kifinomultabb módszertant alkalmaz, amely jobban megragadja a készségekbe, digitális felkészültségbe, vállalkozásokba és az állami-magán innovációs partnerségekbe fektetett beruházásokat. Annak érdekében, hogy időben nyomon követhető legyen a teljesítmény változása, az új módszertant a korábbi évek adataira is alkalmazták (az összehasonlítást lásd feljebb). Az eredménytábla ezenfelül útmutatót is tartalmaz az országok és régiók közötti strukturális különbségek elemzéseinek és összehasonlításainak fejlesztéséhez.

Háttér-információk
Az évente összeállításra kerülő európai innovációs eredménytábla összehasonlító értékelést nyújt az EU-tagállamok és néhány harmadik ország kutatási és innovációs teljesítményéről. Egy interaktív online eszköz lehetőséget nyújt a teljesítménypontok egyenkénti összehasonlítására.
A regionális innovációs eredménytábla az európai régiók innovációs teljesítményét értékeli. A regionális innovációs eredménytábla az európai innovációs eredménytábla módszertanát használja, amennyire ez az adatok rendelkezésre állását tekintve lehetséges.

További információk
Gyakran feltett kérdések
Európai innovációs eredménytábla
Regionális innovációs eredménytábla

Forrás:
Unióbeli innováció: bizonyos előrelépés megfigyelhető, azonban kiegyenlítettebb fejlődésre van szükség; Európai Bizottság; IP/17/1673; 2017. június 20.