közigazgatás: magyarművelődés

Domokos László: képezni kell a közszféra intézményvezetőit

Szerző: 2017. október 28.No Comments

„A közszféra szervezeteinek vezetőire jelentős felelősség hárul a közjó szolgálatában – hangsúlyozta Domokos László elnök, az Állami Számvevőszék által szervezett „Közszolgáltató szervezetek menedzsmentje – Fókuszban a múzeumok” című konferencia és vezetőképző program nyitóelőadásában. Az ÁSZ elnöke rámutatott: a közszféra intézményvezetőinek nemcsak szakmai, hanem vezetői ismeretekkel is rendelkezniük kell, ezért folyamatosan képezniük kell magukat, azért hogy meg tudjanak felelni a velük szemben támasztott egyre összetettebb elvárásoknak. Az ÁSZ vezetőképző programja ehhez nyújt támogatást, elsőként a múzeumi vezetőknek.

A jól irányított állam és a jó vezetés több évszázados történelmi összefüggéseinek bemutatásával nyitotta előadását Domokos László. Az ÁSZ elnöke Ambrogio Lorenzetti itáliai festő 1338-39-ben készült allegorikus alkotása, a sienai Palazzo Pubblico-ban található „a jó és a rossz kormányzás és ezek hatásai a városra és a vidékre” című művén keresztül világított rá a jó vezetés művészeti ábrázolásából fakadó ma is érvényes tanulságokra. Aláhúzta: a jól vezetett állam ideája mai értelemben a szabályos működésre és a rendre való törekvést jelenti.

Domokos László kifejtette: az ÁSZ 2010 óta tudatosan törekszik a tapasztalatai átadására, amit a 2011-től hatályos számvevőszéki törvény is megerősített az ÁSZ tanácsadó tevékenységének meghatározásával. Mint mondta: az ÁSZ tanácsadó tevékenységének célja a tudásmegosztás, a „jó gyakorlatok” terjesztése, valamint a közpénzügyi és vezetői ismeretek fejlesztése a közpénzügyi rendszer szervezetei körében. Felidézte: e célt erősítette meg, hogy 2015-ben az Országgyűlés határozatában bízta meg a Számvevőszéket, hogy szélesítse a vezetői rendszerekre vonatkozó tanácsadó tevékenységét és támogassa az etikus közpénzügyi vezetőképzést a közpénzekkel és közvagyonnal való gazdálkodásban érintett szervezetek tekintetében.

Az ÁSZ elnöke hozzátette: a közpénzügyi vezetőképzésre való törekvés első konkrét megvalósulásaként az ÁSZ 2015 novemberében megújította az együttműködési megállapodását a Miskolci Egyetemmel, majd a két intézmény 2016. február 1-jével létrehozta a közszolgáltatási menedzsment intézeti tanszéket. A 2016 szeptemberében indult képzési program célkitűzése az etikus közpénzügyi vezetőképzés tudományos megalapozása. Domokos László elmondta: az együttműködés posztgraduális képzési programja kifejezetten a költségvetési intézmények első számú vezetői számára készült, az ő munkájukat kívánja segíteni. A programba történő ingyenes bekapcsolódás lehetőségét pedig elsőként a múzeumok igazgatói, főigazgatói részére ajánlottuk fel – ismertette az ÁSZ elnöke.

Előadásában rámutatott: az ÁSZ évek óta figyelemmel kíséri és rendszeresen ellenőrzi a művelődési és kulturális terület intézményeinek gazdálkodását, működését. Kifejtette: az ÁSZ 2015 második felében kezdte meg mind a 19 megyei hatókörű városi múzeum ellenőrzését, a jelentéseket 2016 decembere és 2017 februárja között, több ütemben hozta nyilvánosságra. Az ellenőrzési tapasztalatainkat egy átfogó elemzés formájában is feldolgoztuk – emlékeztetett az ÁSZ elnöke. Hozzátette: a megyei múzeumok ellenőrzése mellett 2017-ben elvégeztük három fővárosi, központi költségvetési intézményként működő múzeum ellenőrzését is.

Domokos László a múzeumi ellenőrzések megállapításait összegezve elmondta: az ÁSZ az egyes intézmények tekintetében eltérő mértékű, de olyan sorozatos szabálytalanságokat tárt fel, amelyek veszélyeztethetik a múzeumok által kezelt, állami tulajdonban lévő kulturális javak megőrzését. Kiemelten felhívta a figyelmet a vezetői irányítási rendszerekben tapasztalt hiányosságokra, szabálytalanságokra. Rámutatott: a megyei múzeumok közül mindössze egy volt, amelynél a vezetői irányítási rendszer összesített értékelése az ellenőrzött időszak egészében szabályszerű volt. Továbbá a három központi költségvetési intézményként működő fővárosi múzeumból kettő esetében a múzeumigazgató által kialakított belső irányítási rendszer nem biztosította a szabályszerű, átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználást.

Mindez azt is alátámasztja, hogy a múzeumok ellenőrzése során feltárt pénzügyi és vagyongazdálkodási szabálytalanságok visszavezethetők a vezetői irányítási gyakorlatból fakadó hiányosságokra – világított rá az ÁSZ elnöke. Ez azért rendkívül lényeges, mert a költségvetési szervek esetében a vonatkozó törvényi előírások értelmében az adott intézménnyel kapcsolatos irányítói és gazdálkodási felelősség az elsőszámú vezetőt, jelen esetben a múzeumok igazgatóit, főigazgatóit terhelik – fejtette ki Domokos László, majd hangsúlyozta: meggyőződésem, hogy a közszféra szervezeteinek vezetőire jelentős felelősség hárul a közjó szolgálatában. Ehhez nemcsak szakmai, hanem vezetői ismeretekkel, képességekkel, készségekkel, valamint etikus magatartással és a köz iránti elkötelezettséggel kell rendelkezniük, hanem folyamatosan képezniük kell magukat, hogy meg tudjanak felelni a velük szemben támasztott egyre összetettebb elvárásoknak – húzta alá az elnök.

Domokos László előadásában ismertette: a múzeumok első számú vezetői részére szervezett képzés közvetlenül a nyitókonferencia után, négy, egyenként egy óra időtartamú előadással indul, majd pénteken interaktív elemeket is tartalmazó előadásokkal folytatódik. Ezt követően a résztvevők több hetes távoktatás keretében mélyíthetik el tudásukat. Az ÁSZ elnöke hozzátette: a képzési tematikát – a Miskolci Egyetem Vezetéstudományi Intézetével együttműködve – úgy alakítottuk ki, hogy az előadások kifejezetten a költségvetési intézmények első számú vezetői részére nyújtsanak hasznos ismereteket.

Nyitóelőadása végén Domokos László hangsúlyozta: meggyőződésem, hogy az ÁSZ a múzeumi intézmények ellenőrzésével, összegző elemzésével hozzáadott értéket teremt a közpénzek szabályos felhasználásában, valamint hozzá kíván járulni a kontrollok erősítéséhez, a gazdálkodási gyakorlat javításához, ezáltal a kulturális javak megőrzéséhez. Visszatérve az előadás elején bemutatatott 14. századi itáliai alkotásra leszögezte: a közpénzeket szabályszerűen használó, a közvagyont az előírásoknak megfelelően kezelő, jól vezetett intézmények, a jól irányított államhoz járulnak hozzá, azt támogatják, a rossz állammal szemben. Szilárd meggyőződésem ugyanis, hogy a rend értéket teremt – zárta előadását az Állami Számvevőszék elnöke. ”

Forrás:
Domokos László: képezni kell a közszféra intézményvezetőit; Horváth Bálint; Állami Számvevőszék; 2017. október 26.