közigazgatás: magyarszakirodalom

Vezetés a közjó szolgálatában. Közpénzügyi gazdálkodás és menedzsment

Szerző: 2017. október 29.No Comments

„A könyv szerzői kollektívája arra vállalkozott, hogy összefoglalja a közszféra vezetői és vezetői utánpótlása számára szükséges kulcsfontosságú ismereteket. A közszféra hatékonysága, amelyre vezetőinek döntő befolyása van, az ország versenyképességének meghatározó tényezője.

A kötet a közszférát az üzleti (verseny-) és a civil szférától megkülönböztetve szélesen értelmezi. Közszféra alatt azon szervezetek összességét érti, amelyek közszükségletet elégítenek ki. A közszükséglet pedig egy olyan sajátos társadalmi igény, amely a társadalom tagjainak többsége részéről felmerül, s amelyet közösségi (politikai) döntés alapján közösségi igénynek ismernek el, s ezért finanszírozását alapvetően (de nem feltétlenül teljes mértékben) közpénzekből valósítják meg. Ilyen értelemben a könyv egyaránt érinti az állami és az önkormányzati szervezeteket, valamint az irányító és a végrehajtó szinteket. Kiemelten kezeli a szervezeti integritást mint a közjó szolgálatának minden szinten érvényes alapját.

A könyv öt részre tagolódik. Az egyes részek a közpénzekkel gazdálkodó szervezetek vezetői számára kiemelten fontos kérdéskörökkel foglalkoznak: az első rész a közjó szolgálatával, a második az erőforrás-gazdálkodással, a harmadik az irányítással és menedzseléssel, a negyedik a folyamatos megújulással, az utolsó pedig a vezetői munka hatékonyságával. Az egyes részeken belül összesen huszonhét fejezet van, amelyek az adott kérdéskör meghatározó, önálló részterületeit fedik le.

TARTALOM
Domokos László előszava 7
Matolcsy György előszava 9

BEVEZETÉS (Bábosik Mária) 11

1. RÉSZ A KÖZJÓ SZOLGÁLATA 15
1.1. fejezet Közpénzügyek etikája (Kocziszky György) 17
1.2. fejezet A közjó szolgálatának feltételei (Pulay Gyula) 37
1.3. fejezet A közjó szolgálatának követelménye a közintézmény szabályozási környezetében (Pulay Gyula) 71
1.4. fejezet A közjó megjelenése a közintézmény belső szabályozásában (Pulay Gyula) 101
1.5. fejezet Egyenlőség, méltányosság, igazságosság (Pulay Gyula) 121
1.6. fejezet Integritásközpontú vezetés (Pulay Gyula) 157
1.7. fejezet Társadalmi felelősségvállalás (Szegedi Krisztina) 191

2. RÉSZ GAZDÁLKODÁS AZ ERŐFORRÁSOKKAL 219
2.1. fejezet A közpénzekkel való gazdálkodás keretei (Orosz Diána) 221
2.2. fejezet Vagyongazdálkodás (Orosz Diána) 243
2.3. fejezet Gazdálkodás az adatvagyonnal (Péterfalvi Attila – Sziklay Júlia) 263
2.4. fejezet Emberierőforrás-gazdálkodás (Poór József – Karoliny Mártonné) 281

3. RÉSZ IRÁNYÍTÁS ÉS MENEDZSELÉS 317
3.1. fejezet Jövőkép és stratégia (Barakonyi Károly) 319
3.2. fejezet Döntéshozatal (Szabados György Norbert – Berde Csaba) 347
3.3. fejezet Projektmenedzsment (Garaj Erika) 375
3.4. fejezet Vezetői kontrolling (Tóth Antal) 409
3.5. fejezet Kockázatmenedzsment (Domokos László – Nyéki Melinda – Jakovác Katalin – Németh Erzsébet – Hatvani Csaba) 437
3.6. fejezet Belső kontrollrendszer (Horváth Margit) 459
3.7. fejezet Kommunikáció (Németh Erzsébet) 479
3.8. fejezet Érdekegyeztetés, konszenzuskeresés, participáció (Lentner Csaba – Parragh Bianka) 515

4. RÉSZ FOLYAMATOS MEGÚJULÁS 557
4.1. fejezet Szervezeti magatartás a közszférában (Bakacsi Gyula) 559
4.2. fejezet Folyamat- és minőségmenedzsment (Tóth Antal) 589
4.3. fejezet Változásmenedzsment (Farkas Ferenc) 611
4.4. fejezet Innovációmenedzsment (Makó Csaba – Illéssy Miklós) 635
4.5. fejezet Szervezeti kompetenciaépítés és tanulás (Veresné Somosi Mariann) 661

5. RÉSZ A VEZETŐI MUNKA HATÉKONYSÁGA 681
5.1. fejezet Vezetési stílusok és szervezeti kultúra (Nagy József) 683
5.2. fejezet Időgazdálkodás (Király Gyula) 717
5.3. fejezet Asszertív kommunikáció (Németh Erzsébet) 747”

Forrás:
Vezetés a közjó szolgálatában. Közpénzügyi gazdálkodás és menedzsment; Bábosik Mária (szerk.); Typotex; ISBN: 978-963-2799-42-1; 2017