gazdasághírközlésInternetközigazgatás: magyartávközlés

Felhívás a Szupergyors Internet Programhoz kapcsolódóan tervezett önerős fejlesztések megvalósításáról, partnerségi egyeztetésre, elektronikus hírközlési szolgáltatók részére

Szerző: 2018. január 1.No Comments

„A kormány a „Digitális Jólét Program” keretében elindította a Szupergyors Internet Programot (SZIP), Magyarország eddigi legnagyobb léptékű szélessávú infrastruktúra fejlesztési programját. Ennek célja, hogy 2018 végéig biztosítsa minden háztartás számára, amely azt igényli legalább 30 Mbps sebességű internetkapcsolathoz való hozzáférés lehetőségét a még ellátatlan területeken a piaci szereplők bevonásával. Ezáltal elősegítve minden állampolgár számára a nagysebességű internet szolgáltatáshoz való hozzáférést, amely alapvető feltétele az elektronikus szolgáltatások elterjedésének, az internet használat növekedésének.

A fejlesztések megalapozását szolgáló mapping kutatás keretében 2014. december és 2015. április között felmérték a még ellátatlan igényhelyek, és a szolgáltatók önerős beruházási terveit. Az önerős beruházásait az érintett szolgáltatók többsége 2015 őszén együttműködési megállapodásban rögzítette a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal (NFM).

Tekintettel arra, hogy maradtak olyan igényhelyek, amelyekre vonatkozóan nem írtak alá megállapodást, valamint amelyekre ugyan vonatkozik aláírt megállapodás, de ellátásuktól a szerződött szolgáltatók visszaléptek, ezért a 100%-os lefedés teljesítése csak újabb pályázati ütem kiírásával érhető el. A 2017. évben lefolytatott nyilvános konzultációk és önerős státusz jelentések alapján az NFM rendelkezésére álló információk szerint a továbbra is ellátatlan igényhelyek listáját, járási bontásban, a kapcsolódó anyagként elérhető „Komplex önerős konzultáció járások” című dokumentum tartalmazza.

Amennyiben a listában szereplő járások között van olyan, amelyet a Szolgáltató már lefedett, vagy ahol az elkövetkezendő 3 éven belül önerős fejlesztést tervez megvalósítani, úgy azt az adott járásra vonatkozóan közzétett lista alapján jelezheti a piacikonzultacio@nfm.gov.hu címen. Azokat az igényhelyek, amelyekre vonatkozóan a csatolt mellékletekben foglalt szabályok betartásával jelzés érkezik, törlik a GINOP 3.4.1 Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése c. felhívás következő ütemében kiírandó célterületeinek listájából.

Felhívjuk a Szolgáltatók figyelmét, hogy az önerős vállalás kizárólag teljes járásra vonatkozhat, azaz minden listában szereplő igényhely lefedését vállalni kell az adott járás esetében, és arról az NFM-el együttműködési megállapodást kell kötni.

Továbbá a teljesítés biztosítására pénzügyi biztosíték vállalása szükséges, amelyet legkésőbb az együttműködési megállapodás aláírásáig igazolni kell a biztosíték rendelkezésre állásáról szóló igazoló dokumentummal (aláírt szerződés/okirat másolata, jelzálogjog esetében a bejegyző határozat másolata). Pénzügyi biztosíték lehet:

  • Jelzálogjog (jogerős ingatlan-nyilvántartási bejegyzés) és/vagy
  • Felhatalmazó levél bankszámla követelés teljesítéséhez és/vagy
  • Bankgarancia.

A pénzügyi biztosíték mértéke a GINOP 3.4.1 pályázatok során kiépülő hálózati végpontok átlagos bekerülési értékének 10%-a, azaz 16 500 Ft/igényhely).

Az egyeztetés során azokat az önerős vállalások veszik figyelembe, amelyek esetében a vállalást tevő a vállalásra vonatkozó nyilatkozatot (csatolt minta alapján) elektronikusan megküldi a piacikonzultacio@nfm.gov.hu címre legkésőbb 2018. január 20-ig és a vállalásra vonatkozó aláírt nyilatkozatot postai úton eljuttatja a következő címre: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Infokommunikációért Felelős Helyettes Államtitkárság 1440 Budapest, Pf. 1. (A papíralapú dokumentumok beérkezésének határideje: 2018. január 31.)

A 2018. január 20-át követően beérkező jelzéseket nem veszik figyelembe és továbbra is lefedetlen területként kiírják a hivatkozott felhívás következő ütemében a szélessáv fejlesztésre vonatkozó európai uniós ajánlások alapján. Hiánypótlásra, javításra a későbbiekben nincs lehetőség.

Együttműködésüket köszönjük!”

Forrás:
Felhívás; Nemzeti Fejlesztési Minisztérium; 2017. december 21.
Kapcsolódó anyagok:

Lásd még:
GINOP-3.4.1-2015 – Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése; Széchenyi 2020