közigazgatás: magyarközigazgatási informatikaművelődéstörvények, határozatok

1035/2018. (II. 12.) Korm. határozat a digitális tartalomfejlesztés támogatásáról

Szerző: 2018. február 17.No Comments

„A Kormány
1. egyetért a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (a továbbiakban: Kedvezményezett) digitális tartalomfejlesztésbe történő bevonásával;

2. az 1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon 1 500 000 000 forint biztosításáról a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter, emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az 1. pont szerinti Kedvezményezett támogatása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket a támogatási jogviszony létrehozása, valamint a költségvetési támogatás egy összegben történő kifizetése érdekében.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2018. március 31.”

Forrás:
1035/2018. (II. 12.) Korm. határozat a digitális tartalomfejlesztés támogatásáról; Nemzeti Jogszabálytár
A Kormány 1035/2018. (II. 12.) Korm. határozata a digitális tartalomfejlesztés támogatásáról; Magyar Közlöny; 2018. évi 17. szám; 2018. február 12.; 653-654. oldalak (PDF)