Skip to main content

„Az NKE Államkutatási és Fejlesztési Intézetének Államreform Központja által végzett Jó Állam-kutatások egyik fő célkitűzése az értékalapú közigazgatási teljesítmény minél jobb megértése és számszerűsítése. Ezt a célt szolgálta a Jó Állam Jelentés Hatékony közigazgatás fejezetének szakértői által megrendezett Az e-közigazgatás szakmai fokmérői című workshop. Ennek keretében tudományos műhelyek, elméleti és gyakorlati szakértők járultak hozzá kritikai észrevételeikkel, tanácsaikkal és mérésmódszertani tapasztalataikkal a 2018-as jelentés fejlesztéséhez.

Nemzetközi kitekintésként, a műhelymunka első programpontjaként Csótó Mihály, az NKE Államkutatási és Fejlesztési Intézetének vezető kutatója az Európai Bizottság megbízásából készített, az elektronikus közigazgatás állapotát évente vizsgáló felmérést (eGovernment Benchmark Report), valamint a többek között ennek eredményeit is felhasználó, a közösségi digitális szakpolitikák előrehaladásának nyomon követésére megalkotott DESI (The Digital Economy and Society Index) mutató legújabb adatait és módszertanát mutatta be.

Az előadó ismertette a DESI összetevőit, azok súlyát, illetve az elektronikus közigazgatásra vonatkozó indikátorait. Fontos következtetésként hangzott el, hogy elsősorban nem a rangsorban elfoglalt hely, hanem az ország e téren mért teljesítményének időbeli változása jelenthet érdemi információt a tagállamok számára a fejlesztéseik értékeléséhez. Továbbá bemutatásra kerültek a legutóbbi, 2017 decemberében napvilágot látott eGovernment Benchmark Report főbb megállapításai, eredményei, kiemelt hangsúlyt fordítva a közelmúltban a felmérés módszertanában bekövetkezett változásokra, illetve azok értékelésére. Ezt követően a résztvevők megvitatták, hogy mik a mérésmódszertan korlátai, elegendő-e csupán felhasználói oldalról vizsgálni a kérdéskört, illetve mik azok a keretek, amelyek között a mutatók alkalmasak a fejlesztéspolitikai célok mentén történő előrehaladás értékelésére.

A workshop második felében a Jó Állam Jelentés Hatékony közigazgatás fejezetének e-közigazgatás, digitális állam, közigazgatási informatika témaköréhez kapcsolódó mutatóinak alkalmazhatóságát vitatták meg a résztvevők. Dr. Kádár Krisztián, a Hatékony közigazgatás munkacsoport vezetője a bevezetőjében ismertette azokat az alapelveket, irányvonalakat, amelyek mentén összeállították az indikátorkészletet. Majd ezek figyelembevételével mutatóról mutatóra haladva értékelték a résztvevők a Jó Állam Jelentés releváns fejezeteit. Kiemelendő, hogy a rendezvényen nagy számban, széles szakmai spektrumot lefedve képviseltették magukat a téma elismert elméleti és gyakorlati szakemberei, akik építő észrevételeikkel hatékonyan járultak hozzá az indikátorrendszer továbbgondolásához. A résztvevők egyetértettek abban, hogy fontos lenne az állami működés belső adminisztratív terheinek mérése és beemelése a mutatók közé, ami aláhúzza a munkacsoport és az NKE ÁKFI Mérési és Módszertani Iroda tervezett ügyfél- és szervezeti oldali adminisztratívteher-méréseinek fontosságát.

A rendezvény sikerességét, a hatékony szakmai együttműködést látva az NKE ÁKFI Mérési és Módszertani Iroda további workshopok megszervezését tervezi a Jó Állam-kutatások továbbfejlesztése érdekében.

A szakmai workshop a KÖFOP-2.1.2.-VEKOP-15-2016-00001 „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” projektből valósult meg.”

Forrás:
Az e-közigazgatás szakmai fokmérői; Brecsok Anna; Nemzeti Közszolgálati Egyetem; 2018. március 1.