közigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

5/2018. (III. 12.) MvM rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok informatikai működésére vonatkozó szakmai követelményekről szóló 38/2016. (XII. 29.) MvM rendelet módosításáról

Szerző: 2018. március 19.No Comments

„…1. A fővárosi és megyei kormányhivatalok informatikai működésére vonatkozó szakmai követelményekről szóló 38/2016. (XII. 29.) MvM rendelet módosítása
(1) A fővárosi és megyei kormányhivatalok informatikai működésére vonatkozó szakmai követelményekről szóló 38/2016. (XII. 29.) MvM rendelet (a továbbiakban: R1.) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Fejér Megyei Kormányhivatal útján a kormányhivatalok hatékony, egységes működésének és irányításának elősegítésére integrált rendszerként gazdálkodási rendszert és adattárházrendszert (a továbbiakban együtt: irányítástámogatási rendszer) működtet. A rendszer informatikai infrastruktúráját a Kormányzati Adatközpont szolgáltatásaként – a szerződésben foglalt mértékben – a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. közszolgáltatási szerződés keretében üzemelteti.”

(2) Az R1. 6. §-a a következő (6)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A gazdálkodási rendszer biztosítja
a) elektronikus számla fogadását,
b) elektronikus számla kibocsátását,
c) mind a papírbizonylatok elektronikus képe, mind az elektronikus számla alapján gazdálkodási cselekmények elektronikus elvégzését.

(7) Az irányítástámogatási rendszer biztosítja
a) az egységes működés keretein belül a kormányhivatalok egyedi működéséhez szükséges gazdálkodási és irányítási funkciók összehangolt informatikai támogatását,
b) a kormányhivatalok közös törzsadataira alapozott működést,
c) a kormányhivatalok együttes adatainak valós idejű kiértékelhetőségét.

(8) Az irányítástámogatási rendszerre vonatkozó, a szervezeti átalakulásokból, a rendszer funkcionalitását nem érintő változásokból adódó módosításokat az (1) bekezdésben kijelölt kormányhivatal saját hatáskörben elvégezheti. E feladatának ellátása nem igényelheti sem a program fejlesztőjének, sem szállítójának a közreműködését.”…”

Forrás:
A Miniszterelnökséget vezető miniszter 5/2018. (III. 12.) MvM rendelete a fővárosi és megyei kormányhivatalok informatikai működésére vonatkozó szakmai követelményekről szóló 38/2016. (XII. 29.) MvM rendelet módosításáról, valamint az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról szóló MvM rendelet; Magyar Közlöny; 2018. évi 35. szám; 2018. március 12.; 1351-1352. oldalak (PDF)