közigazgatás: külföldönközigazgatás: magyarszakirodalom

Kohéziós Politika 2014–2020. Az EU belső fejlesztéspolitikája a jelen programozási időszakban

Szerző: 2018. március 30.No Comments

„A kiadvány a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” című projekt keretében került kiadásra.
Készült A fejlesztéspolitikai kapacitások erősítése alprojekt keretében

Szerzők:
Hajdu Szilvia (5. modul), Kondor Zsuzsanna (1. modul), Kondrik Kornél (3. modul), Miklós-Molnár Marianna (4. modul), Nyikos Györgyi (2. modul és 1.3 fejezet), Sódar Gabriella (6. modul)

A kézirat lezárva: 2016. december 31.”

Forrás:
Kohéziós Politika 2014–2020; Nyikos Györgyi (szerkesztő); Dialóg Campus Kiadó; ISBN 978-615-5680-52-6; 2017 (PDF)