„Több mint 20 szlovák és csaknem 40 magyar határ menti járás számára fogalmaz meg hasznos ajánlásokat az a tanulmány, amely egy közel négy éve tartó nemzetközi együttműködés eredményeként született. A Szlovák-Magyar Környezetvédelmi és Természetvédelmi Vegyes Bizottság keretében működő Térségi Tervezési és Integrált Regionális Környezetpolitika Munkacsoport március 21-én a Lechner Tudásközpontban tartott tanácskozást az összegző tanulmánnyal kapcsolatban.

A közös, szlovák-magyar térségi tervezési munka már több mint tízévnyi múltra tekint vissza. A Visegrádi Négyek Bulgáriával és Romániával bővített összefogásában, az úgynevezett V4+2 munkacsoportban dolgoztak együtt a szlovák és magyar szakemberek 2005 és 2010 között. Később több bilaterális területi tanulmány is született, többek között közlekedési és energetikai témakörben.

A mostani tárcaközi találkozó alapját a Munkacsoport 2014-ben indult közös munkája adja. Célja egy olyan fejlesztési dokumentum kidolgozása volt, amely a határ menti gazdasági, közlekedési, környezet- és természetvédelmi együttműködések erősítéséhez járul hozzá. A közös munka eredményeként született – számos adatot és információt feldolgozó, SWOT analízist és modellezést is tartalmazó – tanulmány ajánlásokat fogalmaz meg az érintett települések számára. Ezek a javaslatok határon átnyúló kooperációra és a közös megoldások keresésére ösztönzik a két ország szakembereit, többek között a gazdaság és az infrastruktúra fejlesztése, az innováció erősítése, valamint a természeti értékek védelme érdekében. Szorgalmazzák továbbá 10 szlovák-magyar várospár és térségük mikrotérségi összefogását, valamint az épített, illetve természeti örökségek védelmének és turisztikai vonatkozásainak összekapcsolását segítő közös stratégia létrehozását is.

A március 21-i találkozót a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárságának Területrendezési és Településügyi Főosztálya szervezte, amelyen Szlovákiából az illetékes Közlekedési és Területfejlesztési Minisztérium szekcióigazgatója, a tervezőtestület vezetője és szakértői vettek részt.

A tanulmányt a tervezőmunka hazai felelőse, a Lechner Tudásközpont mutatta be, majd Németh Tibor, a szlovák delegáció vezetője, illetve Kolossa József DLA, a Miniszterelnökség főosztályvezetője, mint a Munkacsoport magyar oldali társelnöke ismertette a szlovák és a magyar térségi tervezéssel, építésüggyel kapcsolatos jogszabályi környezet változásait, a témakör fókuszpontjait.

Németh Tibor, a szlovák Közlekedési és Területfejlesztési Minisztérium szekcióigazgatója, egyben a Munkacsoport szlovák oldali társelnöke nagyon fontosnak tartotta a tanulmány eredményeit – ideértve a tanulmányban felhasznált egyes téradatokból kialakított webes térkép-megjelenítő felületet is – az érintettek számára helyszíni bemutatók formájában prezentálni, nem csak megyei, hanem járási-települési szinten is. A fentiek mellett megjegyezte, a tanulmány bemutatására sort kell keríteni a Magyarország után Szlovákiára ruházott V4 elnökségi tisztség keretében tervezett novemberi V4+2 területfejlesztési találkozón is.

Kolossa József DLA elmondta, hogy a települések számára egyre inkább előtérbe kerül, hogy saját, illetve a térségükbe tartozó potenciális partnertelepülések valós igényeire koncentráljanak. Ezért előremutató az, ahogyan az elkészült szlovák-magyar tanulmány hozzájárul a települések fejlődéséhez, vagy a partneri kapcsolatok kialakításához.

A felek sikeresnek ítélték az elkészült tanulmányt és az együttműködést, valamint hangsúlyozták a tanulmány elkészültével létrejött alfanumerikus- és téradatbázis értékét, illetve további hasznosításának fontosságát. A bilaterális tanácskozás végén megállapodtak abban, hogy olyan újabb együttműködésre fognak törekedni, amely a tanulmány eredményeinek mikrotérségi szintű hasznosítására fókuszál.”

Forrás:
Területrendezési együttműködés Szlovákiával; Lechner Tudásközpont; 2018. március 28.