Skip to main content
gazdaságközigazgatás: külföldönszakirodalom

Európai Számvevőszék: Sok támogatott termelőberuházásnak nem volt tartós eredménye

Szerző: 2018. április 15.No Comments

„A támogatott termelőberuházásoktól tartósabb eredményeket kell elvárni az uniós számvevők szerint.

Az Európai Számvevőszék csütörtökön kiadott jelentésében rámutat: az európai vállalkozások számára 2000 és 2013 között termelőberuházások céljára az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) keretében nyújtott támogatások esetében a megszabott feltételek nem hangsúlyozták kellően az eredmények tartósságának fontosságát.

A luxembourgi központú uniós számvevőszék tájékoztatása szerint a támogatott beruházások körülbelül egyötödénél az eredmények egyáltalán nem, egynegyedük esetében pedig csak részben maradtak fenn.

A 41 lezárt, 2000 és 2013 között finanszírozott termelőberuházási támogatás vizsgálata azt mutatja, hogy az ellenőrzött régiókban betartották az uniós jogszabályokban foglalt tartóssági követelményeket. A vizsgált projektek döntő része létrehozta a várt közvetlen eredményeket, amelyek leginkább a munkahelyteremtéshez, a finanszírozási eszközökhöz és hitelekhez való jobb hozzáféréshez, valamint a termelés és a termelékenység növekedéséhez kapcsolódtak. Számos esetben azonban nem sikerült tartós eredményeket elérni.

Néhány esetben a tartós eredmények hiánya a hatóságok és a kedvezményezettek hatókörén kívüli tényezőkön múlt, ilyen volt a 2007-2008-ban bekövetkezett gazdasági válság vagy a tagállami jogszabályok módosulása. Gyakran azonban irányítási hiányosságok álltak a tartós eredmények hiánya mögött – állapították meg a számvevők.

A vizsgálat során kiderült: a tartósság nem részesült kellő figyelemben a stratégiai tervezés során, a projektkiválasztási, nyomon követési és beszámolási eljárások nem voltak megfelelőek, illetve a hatóságok nem alkalmazták következetesen a korrekciós intézkedéseket azokban az esetekben, amikor nem valósultak meg a várt célok.

A számvevők megjegyezték, hogy a 2014-2020-as időszakra vonatkozó szabályozási keret javulást hozott, de további intézkedésekre van szükség a jelen időszak eredményeinek tartóssá tételéhez, a 2020 utáni időszakra nézve pedig tökéletesíteni kell a programok kialakítását.

A számvevők ajánlásokat is tettek a tagállamoknak, amelyben azt javasolták, hogy ösztönözzék a tartós eredményeket azáltal, hogy nagyobb hangsúlyt fektetnek a kockázatok azonosítására és csökkentésére, valamint a különböző típusú vállalkozások szükségleteinek elemzésére. Fejlesszék tovább kiválasztási eljárásaikat és kritériumaikat, valamint a nyomon követési és beszámolási rendszereket. Határozzanak meg egyértelmű, a projektek szintjén elérendő célokhoz kapcsolódó korrekciós intézkedéseket és azokat egységesen alkalmazzák.

Az Európai Bizottságnak az operatív programok jóváhagyási folyamata során külön figyelmet kell fordítania arra, hogyan viszonyulnak a tagállamok a projektek által megvalósított eredmények tartósságához. Gondoskodnia kell arról, hogy a tagállamok következetesen alkalmazzanak egyértelmű korrekciós intézkedéseket, egyebek között visszafizettetési szabályokat, amennyiben a projektek nem felelnek meg az uniós jogszabályokban foglalt tartóssági követelményeknek.

Ezenkívül a bizottságnak és tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az értékelések szisztematikusabban térjenek ki a projekteredmények tartósságára, hogy ezek alapján jobban felkészülhessenek a jövőbeli uniós vállalkozástámogatási rendszerek kidolgozására.”

Forrás:
Európai Számvevőszék: Sok támogatott termelőberuházásnak nem volt tartós eredménye; Makronóm.mandiner/MTI; 2018. április 12.
Európai Számvevőszék: a vállalkozások termelőberuházásaihoz nyújtott uniós támogatások helyezzenek nagyobb hangsúlyt a beruházások tartósságára; Európai Számvevőszék; sajtóközlemény; 2018. április 12. (PDF)
A vállalkozások termelőberuházásaihoz nyújtott uniós támogatás: legyen hangsúlyosabb a beruházások tartóssága; Európai Számvevőszék; 2018. április 12. (PDF, a jelentés)