Találat: projektértékelés

Európai Számvevőszék: Sok támogatott termelőberuházásnak nem volt tartós eredménye

„A támogatott termelőberuházásoktól tartósabb eredményeket kell elvárni az uniós számvevők szerint. Az Európai Számvevőszék csütörtökön kiadott jelentésében rámutat: az európai vállalkozások számára 2000 és 2013 között termelőberuházások céljára az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) keretében nyújtott támogatások esetében a megszabott feltételek nem hangsúlyozták kellően az eredmények tartósságának fontosságát. A luxembourgi központú uniós számvevőszék tájékoztatása szerint a támogatott beruházások körülbelül egyötödénél az eredmények egyáltalán nem, egynegyedük esetében pedig csak részben maradtak fenn. A 41 lezárt, 2000 és 2013 között finanszírozott termelőberuházási támogatás vizsgálata...

Részletek

Hatáselemzés a gyakorlatban – a Világbank kézikönyve

„A Világbank második kiadásban jelentette meg a „Hatáselemzés a gyakorlatban” (Impact Evaluation in Practice) c. kézikönyvét. A kézikönyv átfogó és könnyen érthető módon mutatja be a hatáselemzést, szakpolitika-alkotóknak és gyakorlati fejlesztési szakembereknek egyaránt. Az első kiadás 2011-ben jelent meg, és vált széles körben használttá tudományos és fejlesztési műhelyekben egyaránt. A könyv valós példák sokaságával mutat be gyakorlati útmutatást a hatáselemzések megtervezéséhez és megvalósításához. Az olvasó elsajátíthatja a hatáselemzést és annak legjobb használati módját a tényalapú (evidence-based) tervezésű programokhoz és szakpolitikákhoz. A frissített...

Részletek

2016. évi XXXIII. törvény az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról

„Megjelent az új pályázatértékelői rendszer kialakításáról szóló jogszabály. Eszerint az értékelők listájára a kormány- és köztisztviselők, közalkalmazottak, vagy többségi állami tulajdonú cégnél munkavállalóként dolgozók kerülhetnek fel. Az értékelőket a Miniszterelnökség pályázat útján választja majd ki, a felhívás részleteiről hamarosan kormányrendelet jelenik meg. A kiválasztottakkal a kormány keretszerződést köt. Az egyes pályázatok kapcsán illetékes irányító hatóságok erről a listáról választanak majd két szakembert, akik értékelik az adott projekteket. Az új értékelői hálózat – egyedi döntést igénylő kivételek mellett – a kis- és középvállalkozások,...

Részletek

A Kormány 1216/2016. (IV. 29.) Korm. határozata a 2014–2020 programozási időszak projektértékelési rendszere átalakításának alapelveiről és feladatairól

„A Kormány 1. egyetért azzal, hogy a) a 2014–2020 programozási időszakban a mikro, kis- és középvállalkozások számára is nyitva álló felhívásokra benyújtott támogatási kérelmek tartalmi értékelése a kiszervezés helyett objektív szakmai szempontok alapján létrehozott, nyilvános szakértői névsorban szereplő értékelők útján valósuljon meg, b) értékelő csak kormánytisztviselői, közalkalmazotti vagy kizárólagos állami tulajdonban álló gazdasági társaságnál munkajogi jogviszonnyal rendelkező természetes személy lehet, c) a szakértői névsort a Miniszterelnökség vezeti, d) az egyedi értékelések vonatkozásában az értékelők kiválasztását, projekthez sorolását a Miniszterelnökség végzi, e) az...

Részletek

NKFI Hivatal: KFI versenypályázati tükör – Pályázói-értékelői fórum

„A kutatási, fejlesztési és innovációs célú hazai és uniós források felhasználásának szakpolitikai koordinációjáért felelős NKFI Hivatal a közfinanszírozású KFI támogatásra pályázó kutatókat, vállalkozókat, intézményvezetőket, menedzsereket és az értékteremtő innováció mellett elkötelezett, a Hivatal szakértői bírálói rendszerének értékelőit, a terület valamennyi érdekelt szereplőjét hívja és várja szakmai-értékelői fórumára. A fórumon a versenypályázati rendszer felhívásairól, a szakpolitikai véleménykéréshez összeállított projekttervek eddigi értékelési tapasztalatairól, a szakértői bírálatok minőségéről tájékozódhatnak a résztvevők. A pályázati-értékelési tapasztalatokat pályázói és értékelői oldalról is érdemes hasznosítani az újabb pályázati fordulók...

Részletek