Skip to main content
közigazgatás: magyarközigazgatási informatikapolitikai informatikaszakirodalomtársadalom

A lakossági fórum nem elég – kézikönyv a közösségi tervezésről

Szerző: 2018. április 19.április 22nd, 2018No Comments

„A települések fejlesztésében egyre gyakrabban alkalmazott közösségi tervezésről készített kézikönyvet a Lechner Tudásközpont. A gyakorlati példákat is tartalmazó kiadvány felvázolja a részvételi, más szóval közösségi tervezés fogalmát, módszereit és hasznait, emellett javaslatokat tesz a hazai települési tervezési gyakorlatban való alkalmazására. A kiadvány igyekszik a jogszabályok elvárásait megtölteni élettel, és olyan tervezési lehetőségeket mutatni, amelyek sikerélményt adnak minden érintett félnek.

Praktikusan összeállított, könnyen használható kézikönyvet szerkesztett Részvételi tervezés a településfejlesztésben és településrendezésben címmel a Lechner Tudásközpont. A kiadvány letölthető a Tudásközpont weboldaláról a Települési szolgáltatások almenüpontból.

Lakossági fórumok sokszor nyomasztó élménye, mikor a döntéshozók és a tervezéssel megbízott szakemberek szűk köre kész tervekkel érkezve, a helyi művelődési ház nagytermében találkozik először azokkal, akiknek az életére a tervekben vázolt változások hatással lesznek. A helyi érintettek, a lakók és használók csak ülnek és hallgatnak. Ők azért elégedetlenkednek, mert nem vették figyelembe olykor elemi szükségleteiket sem, a szakemberek, városvezetés képviselői pedig azért, mert az emberek, akikért dolgoztak, nem méltányolják a befektetett munkát. Ennek a szembenállásnak a közösségi tervezés még a kezdet kezdetén gátat vethet, hiszen a helyi érintettek a tervezési folyamat legelejétől részt vesznek a munkában.

A településfejlesztés célja, hogy a település a lehető legnagyobb mértékben használja ki fejlődési potenciálját, és hogy a településen folyó egyes fejlesztési tevékenységek egymással térben és időben összehangoltan valósuljanak meg.
A településrendezés a település területének megfelelő felhasználását és az építés helyi rendjének szabályozását, ezek révén a település fejlődését, a kedvező településkép kialakítását szolgálja.

A közösségi tervezés nem új dolog, de mostanában kezd mindennapos gyakorlattá válni a településfejlesztés és -rendezés folyamatában. Ez a fajta együttműködés nem a már elkészült tervek utólagos véleményeztetését jelenti, hanem azt, hogy a tervek elkészültében a helyi érintettek a tervezési folyamat elejétől részt vesznek. Nem véleményüket mondják el, hanem szükségleteiket, vágyaikat és élethelyzetükből adódó speciális tapasztalataikat kommunikálják. Az ilyen típusú tervezési folyamat során az érintettek kapcsolatba kerülnek egymással, így van lehetőségük, hogy megismerjék egymás élethelyzetét, javaslatait és képesek legyenek mindenki számára előnyös, vagy legalábbis kompromisszumos megoldások felismerésére. Ettől a helyi közösség jobban a sajátjának érzi az adott területet, a másik oldalon állók pedig elégedettebbek lehetnek az elköltött fejlesztési források és a befektetett egyéb energiák jobb hasznosulásával.

A kézikönyv definiálja a részvételi – más szóval közösségi vagy participatív- tervezés fogalmát, módszereit és lehetőségeit, továbbá azt is elmondja milyen módon alkalmazhatók ezek a településtervezésben hazánkban. Pontról pontra választ ad a leggyakoribb kérdésekre, például arra, hogyan lehet sok szereplővel hatékonyan dolgozni és akár néhány óra alatt használható eredményeket elérni, illetve van-e alternatívája a ma ismert lakossági fórumnak. Azt is megtudhatjuk, mit jelent a „kérdezés művészete” a települési tervezésben és mi köze az okostelefonnak a participációhoz.

A hazai települési tervezési rendszer áttekintése mellett e segédlet – a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkársága törekvéseivel összhangban – konkrét iránymutatásokat tartalmaz a települési tervezés munkafázisaihoz kötődően, alapul véve a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben előírtakat. Bár a részvételi tervezés ideális körülményei nem minden esetben állnak fenn, nézetrendszerének megértése képessé teszi a tervezőket és döntéshozókat arra, hogy bármilyen helyzetben felismerjék azokat a részvételi lehetőségeket, amelyekkel jelentős hozzáadott értéket teremthetnek.

A kiadvány letöltésére szolgáló direkt link (mobiltelefonnal erre kattintva azonnal letöltődik a kiadvány): http://lechnerkozpont.hu/doc/okos-varos/reszveteli-tervezes-a-telepulesfejlesztesben-es-telepulestervezesben-20180412.pdf

A kiadvány letöltésére szolgáló közvetett link, mely a Lechner Tudásközpont/Térbeli Szolgáltatások/Települési szolgáltatások almenüpontra visz: http://lechnerkozpont.hu/oldal/telepulesi-szolgaltatasok – Itt, az oldal alján, listába szedve megtalálható minden korábbi letölthető kiadvány mellett a Részvételi tervezés a településfejlesztésben és településrendezésben című kézikönyv is.”

Forrás:
A lakossági fórum nem elég – kézikönyv a közösségi tervezésről; Lechner Tudásközpont; 2018. április 17.