Skip to main content
közigazgatás: magyarközigazgatási informatikaterületfejlesztéstörvények, határozatok

145.080.306 forint csoportosítanak át egyes digitális kormányzati fejlesztésekre

Szerző: 2018. április 22.No Comments

„A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programot támogató Pénzügyi rendszer bevezetésével, az erkölcsi bizonyítvány kormányablakokban történő igénylésével kapcsolatos informatikai fejlesztésekhez, továbbá a központi szolgáltató által nyújtott egyes alkalmazásüzemeltetési és fejlesztési feladatok ellátásához szükséges forrás biztosítása érdekében elrendeli
1. a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 66. Kormányablak program megvalósítása jogcímcsoport terhére egyszeri jelleggel 109 848 085 forint átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter Miniszterelnökséget vezető miniszter, belügyminiszter
Határidő: azonnal

2. a Kvtv. 1. melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 1. Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása cím terhére egyszeri jelleggel 35 232 221 forint átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára, a 2. melléklet szerint.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter belügyminiszter
Határidő: azonnal..”

Forrás:
A Kormány 1225/2018. (IV. 21.) Korm. határozata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programot támogató Pénzügyi rendszer bevezetésével, az erkölcsi bizonyítvány kormányablakokban történő igénylésével kapcsolatos informatikai fejlesztésekhez, továbbá a központi szolgáltató által nyújtott egyes alkalmazásüzemeltetési és fejlesztési feladatok ellátásához szükséges forrás biztosításáról; Magyar Közlöny; 2018. évi 56. szám; 2018. április 21.; oldal (PDF)