Skip to main content
közigazgatás: magyarközigazgatási informatika

73/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet a helyi közszolgáltatás információs rendszerről (IKIR)

Szerző: 2018. április 22.No Comments

„…4. § (1) Az IKIR szolgáltatásait
a) a települési önkormányzatok,
b) a helyi önkormányzatok és a helyi közszolgáltatások központi szakmai tervezését, koordinációját, a feladatellátás szakmai irányítását és felügyeletét, szabályozását és finanszírozását végző központi államigazgatási szerv (a továbbiakban: központi szerv) regisztrált felhasználói vehetik igénybe.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölteken kívüli szervezet részére az IKIR szolgáltatásainak igénybevételére a miniszterrel kötött szerződés alapján van lehetőség.

5. Adatkezelés
6. § (1) A forrásrendszerekből átadott adatok tartalmáért a forrásrendszer adatkezelője felel.
(2) Az IKIR-t úgy kell kialakítani, hogy a feladatellátás-tervezési és -elemzési modulban és az elégedettségmérési modulban rögzített adatokhoz csak az adatgazda települési önkormányzat férhet hozzá, azokat más települési önkormányzat kizárólag az adatgazda települési önkormányzat engedélyével ismerheti meg.

(3) Az IKIR adattárházban lévő adat közérdekű adat megismerése iránti igény alapján történő megismerését forrásrendszerekből származó adat esetén a forrásrendszer adatkezelője, a feladatellátás-tervezési és -elemzési modulban és az elégedettségmérési modulban rögzített adat esetén az adatgazda települési önkormányzat biztosítja…”

Forrás:
73/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet a helyi közszolgáltatás információs rendszerről; Nemzeti Jogszabálytár
A Kormány 73/2018. (IV. 20.) Korm. rendelete a helyi közszolgáltatás információs rendszerről; Magyar Közlöny; 2018. évi 55. szám; 2018. április 20.; 3061-3065. oldalak (PDF)