Skip to main content
gazdaságInternetjogközigazgatás: külföldönközigazgatás: magyartörvények, határozatok

Itt a törvénymódosítás: elsőre akár meg is úszható a hatalmas GDPR-bírság

Szerző: 2018. június 2.június 3rd, 2018No Comments

„Kedd este nyújtotta be Trócsányi László igazságügyi miniszter az Info. törvény módosításáról szóló javaslatát, amely a május 25-i GDPR-rendeletet vezeti át a jogszabályokon. Ez alapján úgy tűnik, előfordulhat, hogy első alkalommal az uniós adatvédelmi szabályok be nem tartása után csak figyelmeztetést kaphat a vállalkozás.
A választások utáni első Kormányinfón, a múlt héten Gulyás Gergely beszélt arról, hogy a kormányzat szándéka szerint első alkalommal csak figyelmeztetné a hatóság a kis- és közepes vállalkozásokat az uniós GDPR-szabályok be nem tartása esetén.

Kedd este megjelent egy törvénymódosítási javaslat a parlament oldalán, a benyújtója Trócsányi László igazságügyi miniszter. Ebben többek között az szerepel, hogy „A Hatóság az általános adatvédelmi rendelet 83. cikk (2)-(6) bekezdésében foglalt hatásköreit az arányosság elvének figyelembevételével gyakorolja, különösen azzal, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó – jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott – előírások első alkalommal történő megsértése esetén a jogsértés orvoslása iránt – az általános adatvédelmi rendelet 58. cikkével összhangban – elsősorban az adatkezelő vagy adatfeldolgozó figyelmeztetésével intézkedik”.
Ezek alapján úgy tűnik, a könnyítés minden érintettre vonatkozni fog, ám a módosító indoklásában az áll, hogy „a Rendelet közvetlenül hatályosuló szabályait eredeti rendeltetésüknek megfelelően, vagyis elsősorban a tagállami jogrendszerek közötti különbséget kihasználó multinacionális gazdasági társaságok ellen fellépve szükséges alkalmazni, míg a többi gazdasági szereplő – elsősorban és kiemelten a kis- és középvállalkozások – tekintetében az arányosság elvét figyelembe véve a figyelmeztetés jogkövetkezményét indokolt alkalmazni.

Magyarországon ugyanis igen nagyszámú kis- és középvállalkozás működik, amely vállalkozásokra jelentős terheket ró a Rendeletnek való megfelelés biztosítása. E vállalkozások és érdekképviseleti szerveik által jelzett aggályokra is tekintettel, a Javaslat figyelemmel van arra, hogy a kis- és középvállalkozások tekintetében a hatályos jog is tartalmaz ehhez hasonló – a hatósági jogalkalmazást orientáló – rendelkezéseket”.”

Forrás:
Itt a törvénymódosítás: elsőre akár meg is úszható a hatalmas GDPR-bírság; Itt a törvénymódosítás: elsőre akár meg is úszható a hatalmas GDPR-bírság; Infostart; 2018. május 30.