gazdaságinformatikaközigazgatás: külföldöntechnika

Digitális Egységes Piac: a Digitális Innovációs Központok Munkacsoportjának harmadik találkozója az európai ipar digitális átalakításáért

Szerző: 2018. június 3.No Comments

„Az Európai Unió országai ipari versenyképességének megőrzése és fejlesztése a célja a Digitising European Industry Strategy-nak, amely az uniós „Digitális Egységes Piac” stratégia kiemelkedően fontos része. A stratégia sikere megköveteli a digitális innováció integrálását a gazdaság teljes keresztmetszetében. A siker biztosítására egy uniós együttműködési keretet is létrehoztak, amely az uniós, tagállami és regionális digitális ipari kezdeményezések, valamint az összes lehetséges érintett összefogására, együttműködésére törekszik.
A nemzeti törekvések részesei a nemzeti ipari platformok, az őket összefogó uniós digitális ipari platform, és a digitális innovációs központok (hub). Az uniós koordináció biztosítására 2017. novemberében megbeszélést tartottak a kezdeményezés megvalósításáért dolgozó legfontosabb szervezetek. Ennek nyomán három munkacsoportot hoztak létre:

  1. munkacsoport: digitális innovációs központok, befektetések és (szak)képzettség
  2. munkacsoport: köz-magán együttműködés
  3. munkacsoport: digitális ipari platformok és szabványosítás

2018. május 25-én tartotta az 1. munkacsoport a harmadik ülését, melynek témái a következők voltak:

  • A kapcsolatépítés javítása.
  • Tagállamok és régiók szerepe a digitális innovációs központok tevékenységében.
  • A digitális innovációs központoknak van egy európai katalógusa. Áttekintették, hogy hogyan lehetne ezt a legjobban hasznosítani, továbbfejleszteni.

A konferencia anyagai

I. rész: Digitális innovációs központok: Kapcsolatok és együttműködés

II. rész: Digitális innovációs központok katalógusa és a hatásmérés

III. rész: Tagállamok és régiók szerepe a digitális innovációs központok fejlesztésében

Háttéranyagok

Háttér
Digitális Innovációs Központok
A Digitális Innovációs Központok célja a digitális technológiák elterjesztése, az ipar digitális átalakításának támogatása. Ehhez kínálnak egyközpontú megoldást. Egyetlen intézményi keretben adnak támogatást ehhez.
Működésük elemei:

  • műszaki infrastruktúra (kompeteneciaközpont): a legfrissebb műszaki ismereteket és eljárásokat, berendezéseket nyújtják a digitalizáció útjára lépni szándékozóknak üzemi próbák, kísérletek megvalósításához
  • üzleti tanácsadás, pénzügyi tanácsadás – ha szükséges, akkor az értéklánc teljes hosszában
  • az innovációs ökoszisztéma első, és legközelebbi, belépési pontjaként működnek

A Digitális Innovációs Központ regionális, sokszereplős együttműködés keretében valósul meg. Tagjai rendszerint szervezetek, például kutatási és technológiai szervezetek (Research and Technology Organizations – RTOs), egyetemek, iparági egyesületek, kamarák, inkubátorházak/akcelerátorok, regionális fejlesztési ügynökségek és akár közigazgatási szervezetek. Gyakran komoly kapcsolataik vannak a régión kívüli szolgáltatókkal, amelyek szolgáltatásait a régió cégei használják.”

Forrás:
Report of the third meeting of the Working Group on Digital Innovation Hubs; Európai Bizottság; 2018. május 31.
Lásd még:
Pillars of the Digitising European Industry initiative; Európai Bizottság
What are RTOs? Research and Technology Organisations (RTOs) ; Smart Specialisation Plaform
Digital Innovation Hubs; Smart Specialisation Plaform
New working groups to advance in the digitisation of European industry; Európai Bizottság; 2017. december 14.
High-level governance meeting of the European platform of national initiatives on digitising industry; Európai Bizottság; 2017. november 21.
European countries join forces to digitise industry; Európai Bizottság; 2017. március 23.
Digital Innovation Hubs; Smart Specialisation Platform
Digitising European Industry; Európai Bizottság
Ipar 4.0 Program; Ipar 4.0 Mintagyárak kiemelt projekt kis- és középvállalkozások számára, Magyarország