Skip to main content
közigazgatás: külföldönközigazgatás: magyarszakirodalomtársadalom

Városi infrastruktúrák újrahasznosítása

Szerző: 2018. június 16.június 17th, 2018No Comments

„…Az értekezés a városi infrastruktúrák újrahasznosításának mint új városfejlesztési stratégiának a jelentőségét vizsgálja; ennek tervezői módszertani eszköztárát tárja fel és mutatja be hazai és külföldi példákon, valamint a szerző saját projektjein keresztül.

Az értekezés két részből és egy függelékből áll. Az elméleti kutatást tartalmazó első rész bevezetőből, nyolc esettanulmányból és egy összegző fejezetből épül fel. A bevezető ismerteti a kutatás kontextusát, majd egységes szempontrendszert állít fel a nyolc vizsgálandó példa elemzéséhez és összehasonlításához. Minden esettanulmány külön fejezetet alkot. Az egyes fejezetek elején az adott projektnek az egységes szempontrendszer szerinti rövid jellemzése áll. Az összegző fejezet az elemzésekből fakadó következtetéseket és tanulságokat foglalja össze; kifejti az értekezés elején szereplő téziseket; megfogalmazza a városi infrastruktúrák tervezési módszertanát.
A második rész mestermunka-dokumentáció, amely az előzetesen leírt módszertan alkalmazását ismerteti a szerző három projektjének bemutatásával. Mindhárom projekt más-más fázisát képviseli az elméleti részben vizsgált tervezői stratégiának. A dokumentáció a szerzőnek a projektekhez fűződő alkotói tevékenységén keresztül áttekinti mindazokat a konkrét eszközöket és módszereket, amelyek a városi infrastruktúra újrahasznosítást egy bárki által alkalmazható, tudatos tervezői tevékenységgé tehetik. A mestermunka-dokumentáció nemcsak a projektekhez fűződő tervezői lépéseket ismerteti, hanem az eredményeket, tanulságokat és továbblépési lehetőségeket is rögzíti.
Az értekezés végén található a függelék, amelynek élén egy összefoglaló táblázat segíti az elméleti kutatásban elemzett projektek összehasonlítását és egységesen vizsgálatát. A függelék a táblázat mellett szószedetet is tartalmaz…”

Forrás:
Városi infrastruktúrák újrahasznosítása; Zétényi Zsófia; Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Doktori Iskola; doktori értekezés; 2018 (PDF)