Találat: városi infrastruktúra újrahasznosítása

Városi infrastruktúrák újrahasznosítása

„...Az értekezés a városi infrastruktúrák újrahasznosításának mint új városfejlesztési stratégiának a jelentőségét vizsgálja; ennek tervezői módszertani eszköztárát tárja fel és mutatja be hazai és külföldi példákon, valamint a szerző saját projektjein keresztül. Az értekezés két részből és egy függelékből áll. Az elméleti kutatást tartalmazó első rész bevezetőből, nyolc esettanulmányból és egy összegző fejezetből épül fel. A bevezető ismerteti a kutatás kontextusát, majd egységes szempontrendszert állít fel a nyolc vizsgálandó példa elemzéséhez és összehasonlításához. Minden esettanulmány külön fejezetet alkot. Az egyes fejezetek elején...

Részletek