Skip to main content
energiagazdaságközigazgatás: magyartechnikatörvények, határozatok

A Kormány 1273/2018. (VI. 15.) Korm. határozata az Energetikai Iparfejlesztési és KFI Cselekvési Tervről

Szerző: 2018. június 17.One Comment

„1. A Kormány, figyelemmel a Nemzeti Energiastratégiáról szóló 77/2011. (X. 14.) OGY határozatban foglaltakra, továbbá arra, hogy hazánk energetikai iparának növekedéséhez, valamint a hazai és nemzetközi forrásokat nagyobb mértékben felhasználni képes magyarországi energetikai kutatás-fejlesztési és innovációs (a továbbiakban: KFI) tevékenységek fokozásához szükség van egy olyan szakpolitikai intézkedéscsomagra, amely segítségül szolgál a támogató szakpolitika kialakításához az alábbi horizontális célok mindegyikéhez:
a) az alacsony és versenyképes energiaárak,
b) a munkahelyteremtés,
c) a környezet- és klímavédelem,
d) az energiaimport-függőség csökkentése,
e) az ellátásbiztonság folyamatos, magas szintű fenntartása,
jóváhagyja az Energetikai Iparfejlesztési és KFI Cselekvési Tervet (a továbbiakban: EKFICsT) és az abban szereplő intézkedéseket.

2. A Kormány felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon az EKFICsT – a Kormány honlapján történő – közzétételéről.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal

4. A Kormány annak érdekében, hogy közvetítő szerepét kihasználva segíthesse a hazai piaci szereplők (beleértve az innovatív kis- és középvállalkozásokat is) hazai és nemzetközi szintű KFI tevékenységekben betölthető szerepének növekedését, az energiaipari és az energetikai KFI tevékenységek terén zajló hazai és nemzetközi folyamatok nyomon követése és értékelése céljából

a) felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, a Központi Statisztikai Hivatal és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal bevonásával gondoskodjon egy olyan, az állami és a privát szektorok energetikai KFI tevékenységét leíró rendszer kialakításáról és fenntartásáról, amely segíteni tudja a kormányzati szervek tájékozódását az energetikai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységről, illetve az ezekre irányuló források elérhetőségéről;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének felkérésével
Határidő: a nyilvántartás kialakításának és – elsődleges – feltöltésének határideje 2019. május 31., majd ezt követően folyamatos aktualizálás szükséges

b) felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, a külgazdasági és külügyminisztert, valamint a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjanak a szakpolitikai célkitűzések és az ágazat hazai szereplőinek – az 5. pont a) és b) alpontjai keretében azonosítható – nemzetközi érdekképviseletéről, valamint a nemzetközi, elsősorban az európai uniós és a Nemzetközi Energiaügynökség által megvalósításra kerülő projektekkel és együttműködési lehetőségekkel kapcsolatos információk hazai érdekeltek felé való terjesztéséről, továbbá a mindehhez szükséges munkafolyamatok és intézményi háttér hosszú távú biztosításáról.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter külgazdasági és külügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos…”

Forrás:
A Kormány 1273/2018. (VI. 15.) Korm. határozata az Energetikai Iparfejlesztési és KFI Cselekvési Tervről; Magyar Közlöny; 2018. évi 87. szám; 2018. június 15.; 4338-4340. oldalak (PDF)