Skip to main content
gazdaságközigazgatás: magyarközigazgatási informatika

A héten olvastuk: válogatás a Közbeszerzési Értesítőben megjelent informatikai és szakpolitikai témájú eljárások eredményeiből – 2018. június 25-június 29.

Szerző: 2018. július 2.No Comments

Ajánlati/Részvételi felhívás

Rendszerek információbiztonsági megfeleltetése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/122
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.06.27.
Ajánlatkérő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.07.12.
Rövid meghatározás:
„KÖFOP – Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása” projekthez kapcsolódóan
„Rendszerek információbiztonsági megfeleltetése”
A közbeszerzés ismertetése:
A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, (a továbbiakban: NISZ Zrt.) mint a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltató, üzemelteti a kormányzati célú hálózatokat és infrastruktúrákat, köztük a KÖFOP – „Közigazgatás informatikai infrastruktúrájának konszolidálása a költségek csökkentése érdekében” projekt keretében 2017-re kialakítandó Kormányzati Adatközpont (továbbiakban: KAK) infrastruktúrát.
Az operatív program során a központi közigazgatási rendszerek összekapcsolásával, a szakrendszerek és nyilvántartások együttműködésének javításával az állampolgárok jelentős szolgáltatási szint növekedést, gyorsabb ügyintézést, olcsóbb közigazgatási szolgáltatási rendszert fognak tudni használni. A projekt során a nemzeti adatvagyon is jelenetős mértékben központosítódik, melynek biztonságáról fokozottan gondoskodni kell.
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről

EDR kiépítése és üzemeltetése – tájékoztató az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/120
Közzététel dátuma: 2018.06.25.
Ajánlatkérő: ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.
Nyertes ajánlattevő: Pro-M Professzionális Mobilrádió Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az EDR hálózati rádiós lefedettség szolgáltatás biztosítása az infrastruktúra folyamatos üzemeltetésén keresztül, napi 24 órás távfelügyelettel, 2 részben
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 22.700.124,- Ft
Lásd bővebben

LabView szoftverrendszer – tájokoztató az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/120
Közzététel dátuma: 2018.06.25.
Ajánlatkérő: ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.
Nyertes ajánlattevő: National Instruments Hungary Kft.
Az „ELI lézer kutatóközpont megvalósítása GINOP-2.3.6-15-2015-00001 (ELI-ALPS) nagyprojekt 2. fázisa (P4)” projekt keretében LabView szoftverrendszer egyes felhasználási jogainak (licensz) megújítása, illetve további felhasználási jogának (licensz) felhasználóra történő átruházása és átadása, és a kapcsolódó szolgáltatások (szoftverkövetés, helyszíni telepítés és üzembe helyezés) beszerzése.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 19.965.160,- Ft
Lásd bővebben

Eredménytájékoztató – „Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft. nemzeti rendezvényeihez kapcsolódó applikációfejlesztés és support biztosítása”
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/120
Közzététel dátuma: 2018.06.25.
Ajánlatkérő: HUNGAROFEST Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft.
Nyertes ajánlattevő: Tigra Computer- és Irodatechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
A projekt célja, hogy a nemzeti ünnepekkel kapcsolatos ismereteket az általuk leggyakrabban használt csatornákon, ingyenes mobil applikáción keresztül juttassa el a fiatalokhoz, amelynek eredményeképp játékos módon sajátíthatják el az ünnepekkel kapcsolatos ismeretanyagot.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 43.200.000,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató eljárás eredményéről – KEF – CAFM
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/121
Közzététel dátuma: 2018.06.26.
Ajánlatkérő: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nyertes ajánlattevő: NEW VERSION Kft.
Rövid meghatározás:
A KEF üzemeltetési feladatainak ellátásához létesítménygazdálkodást támogató informatikai rendszer szállítása és bevezetése, ingatlan adatbázis létrehozása
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 379.002.700,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/121
Közzététel dátuma: 2018.06.26.
Ajánlatkérő: BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: Telenor Magyarország Zrt.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 555.596.472,- Ft
Lásd bővebben

Táj.elj.er. – ÁEEK – Video-konferencia rendszer termi eszközeinek beszerzése az EFOP-4.2.2-16-2017-00001 kódszámú, „Skill laborok fejlesztése” megnevezésű projekt keretében
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/121
Közzététel dátuma: 2018.06.26.
Ajánlatkérő: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nyertes ajánlattevő: Bravonet Kft.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 27.647.840,- Ft
Lásd bővebben

Inforex fejlesztése és működtetésének támogatása 2018 – 2019.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/121
Közzététel dátuma: 2018.06.26.
Ajánlatkérő: Magyar Export-Import Bank Zrt.
Nyertes ajánlattevő: FX SOFTWARE ZRT.
A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közbeszerzés tárgya az Inforex alkalmazás továbbfejlesztése és a szoftver működtetéséhez, üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok elvégzése.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 65.200.000,- Ft
Lásd bővebben

„Mérlegelemző és Adósminősítő Rendszer (MAR) fejlesztése és működtetésének támogatása 2018 – 2019.”
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/121
Közzététel dátuma: 2018.06.26.
Ajánlatkérő: Magyar Export-Import Bank Zrt. Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.
Nyertes ajánlattevő: Atoll Developers Kft.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 57.000.000,- Ft
Lásd bővebben

„Az Állami Számvevőszék meglévő multifunkciós eszközeinek 12 hónapig tartó teljes körű üzemeltetése” – tájékoztató az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/122
Közzététel dátuma: 2018.06.27.
Ajánlatkérő: Állami Számvevőszék
Nyertes ajánlattevő: Colorspectrum Kft.; Danka Irodatechnikai Kft.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 20.003.288,- Ft
Lásd bővebben

TÁER – IKSZR üzemeltetés, karbantartás
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/122
Közzététel dátuma: 2018.06.27.
Ajánlatkérő: Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
Nyertes ajánlattevő: GVSX Szolgáltató Kft.
A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő érdekkörében, illetve kezelésében működő IKSZR szoftver rendszerelemek 12 hónapos üzemeltetése, amely üzemeltetési és karbantartási feladatok teljes köre kizárólag a forráskód birtokában, és kizárólag a GVSX Szolgáltató Kft., mint az alapszoftver és mint a FÖRI érdekkörében és kezelésében működő, Vállalkozó által kifejlesztett IKSZR szoftver rendszerelemek tekintetében is kizárólagos joggal rendelkező Vállalkozó által végezhetők el. (Üzemeltetési feladatok)
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): Érték: 31.200.000,- Ft
Lásd bővebben

Eredménytájékoztató – Könyvvizsgálati feladatok ellátása az EFOP 3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú Digitális kompetencia fejlesztése című kiemelt uniós projekt keretében
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/123
Közzététel dátuma: 2018.06.28.
Ajánlatkérő: Klebelsberg Központ, Kormányzati Fejlesztési Informatikai Ügynökség
Nyertes ajánlattevő: Focus Audit Kft.
A közbeszerzés rövid ismertetése:
Könyvvizsgálói tevékenység ellátása az EFOP 3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú „Digitális kompetencia fejlesztése” című kiemelt uniós projekt keretében. A könyvvizsgálattal érintett Projekt összes elszámolható költsége bruttó 45.350.000.000,- Ft, azaz bruttó Negyvenötmilliárd-háromszázötvenmillió Forint (nettó 35.708.661.417,- Ft.), amelyből a Klebelsberg Központra eső összeg bruttó 34.818.870.000,- Ft (nettó 27.416.433.071,- Ft), míg a Kormányzati Fejlesztési Informatikai Ügynökségre (KIFÜ) eső összeg bruttó 10.531.130.000,- Ft (nettó 8.292.228.346,- Ft).
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 17.780.000,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről-Projektorok, kiegészítők és nyomtatók beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/123
Közzététel dátuma: 2018.06.28.
Ajánlatkérő: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Nyertes ajánlattevő: Karakter Számítástechnikai, Elektronikai Kft.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 6.894.140,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről – EKEIDR Support
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/123
Közzététel dátuma: 2018.06.28.
Ajánlatkérő: Heves Megyei Kormányhivatal
Nyertes ajánlattevő: SDA DMS Zrt.
A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer (EKEIDR) moduljainak, rendszerelemeinek szupport szolgáltatásainak biztosítása
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 27.810.096,- Ft
Lásd bővebben

TE – „Digitális Jólét Program Mentorok képzése”
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/123
Közzététel dátuma: 2018.06.28.
Ajánlatkérő: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Nyertes ajánlattevő: Katedra Oktatási Központ Korlátolt Felelősségű Társaság
A közbeszerzés rövid ismertetése:
A GINOP 3.3.1-16-2016-00001 kódszámú „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” című projekt keretében „Digitális Jólét Program Mentorok képzése”
Jelen közbeszerzés tárgya a „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” című projekt keretében megvalósításra kerülő „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” című pályázat nyertes pályázói által delegált, az Ajánlatkérő által kijelölt Digitális Jólét Program Mentorok (továbbiakban: DJP Mentorok) felkészítése. A felkészítés 70 órás (35 óra jelenléti és 35 óra e-learning óra) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (továbbiakban: Fktv.) szerint engedélyezett D körös képzés keretében történik. A beszerzés keretében megvalósuló képzéssel kapcsolatosan nyertes Ajánlattevőnek a Projekt keretében kidolgozott, az Ajánlatkérő által az Fktv. alapján engedélyeztetett és nyertes Ajánlattevő részére a szerződéskötést követően legkésőbb 10 napon belül átadott képzési programot kell az Fktv. alapján engedélyeztetni és megvalósítani, melyhez Ajánlatkérő biztosítja a megfelelő tananyagot (jelenléti és e-learning), és az e-learning keretrendszert. Ajánlatkérő által jelen képzés lebonyolításához használni tervezett e-learning keretrendszer és a tananyag a Moodle elnevezésű, nyílt forráskódú e-learning keretrendszerben került kifejlesztésre. Ajánlatkérő elvárása, hogy az e-learning képzésnek ebben a keretrendszerben kell megvalósulnia.
Ajánlattevő feladata a DJP Mentorok felkészítése érdekében, a DJP Pontok földrajzi elhelyezkedésének megfelelő területi eloszlásban, legalább 800 és legfeljebb 1000 fő DJP Mentor képzése. A képzéseket minimum 14 fős – maximum 16 fős csoportokban, a DJP Pontok földrajzi eloszlásához illeszkedő helyszíneken kell megvalósítani a Képzési programban meghatározottak szerint.
A képzéseket a Projekt fizikai véghatáridejéig (ajánlatkérés időpontjában 2018. december 31-ig) kell megvalósítani.
Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő feladata további legfeljebb 500 fő DJP Mentor képzésének megvalósítása, amely megvalósítás megkezdésének feltétele a Projekt Támogatási szerződésében foglalt fizikai befejezés időpontjának legalább 2019. március 31-ig történő meghosszabbítása.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 179.835.000,- Ft
Lásd bővebben