közigazgatás: külföldönközigazgatás: magyarközigazgatási informatikaszakirodalom

„Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése II.” (ÖFFK II.) Nemzetközi Konferencia – 2018. november 15-16., Budapest

Szerző: 2018. augusztus 19.No Comments

„2018. november 15-16., Budapest

FELHÍVÁS

Az „Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése II.” (ÖFFK II.) projekt önkormányzati tématerületen megvalósított alkalmazott kutatásokkal kíván hozzájárulni a hatékony és szolgáltató önkormányzati szemlélet kialakulásához Magyarországon. Ennek elengedhetetlen eszköze a tudomány bevonása, a legújabb trendek megismerése és azok beépítése a mindennapjainkba.
Ezúton felhívjuk a tématerületek iránt érdeklődő, kutatók és PhD hallgatók, egyetemi oktatók, szakpolitikai elemzők figyelmét, hogy lehetőséget biztosítunk az alábbi tématerületek egyikéhez kapcsolódóan előadónak történő jelentkezésre.

1. Közszféra innovációk és szervezeti tanulás a helyi kormányzásban
Az egyéni és kollektív tudás megújítását, fejlesztését és szervezeten belüli megosztását elősegítő szervezeti gyakorlatok vizsgálata. A szervezeten belüli és a szervezetek közötti hálózatokban mozgósítható egyéni és kollektív tudások szerepe a folyamatos változásokhoz történő adaptációs készség fejlesztésében, különös tekintettel a helyi önkormányzatok közötti kooperáció szerepére. A helyi önkormányzatok társadalmi-összetétele, gazdasági jellemzői és kulturális tradíciói miként befolyásolják a helyi közösség inkluzvitását mint kollektív tanulás és megújulás általában elhanyagolt tényezőjét.

2. Az önkormányzatok információ gazdálkodása és alkalmazkodása a XXI. század technológiai, társadalmi (kulturális) és gazdasági környezetéhez.
A szekció fókuszában az önkormányzatok információgyűjtő és feldolgozó (hasznosító) tevékenysége áll, különös tekintettel a döntéstámogatásra (big data megoldásokkal), adathasznosításra (smart city megoldásokkal), tudásgenerálásra és menedzsmentre a közszolgáltatások fejlesztésénél, valamint adatközzétételi (megosztási) kötelezettségekre, lehetőségekre és akadályokra, azaz a szabályozási kihívásokra.

3. Helyi kormányzás és részvétel
A helyi közösségek teljesítménye és fenntarthatósága a 20. század második felének kulcskérdéseivé váltak. A helyi lakosok és városrészek integrációja és identitása, a különböző társadalmi rétegek közötti, és a lakosok, civil szervezetek és döntéshozók közötti együttműködés, a helyi társadalom összetétele és történelme, valamint a helyi hatalmi struktúrák határozzák meg a helyi közösségek működésének kereteit, és kulcsfontosságú tényezőként tekintünk rájuk egy város vagy község sikerességének szempontjából. A szekció a fent megnevezett nézőpontokból vizsgálja a részvétel és helyi kormányzás kérdéseit és jelenségeit.

4. Fenntartható önkormányzat (Helyi gazdaságfejlesztés, Klímamenedzsment, energiagazdálkodás)
4.1. Helyi gazdaságfejlesztési lehetőségek
Szemlélet és irányváltás az önkormányzat gazdaságfejlesztésben vállalt szerepében, a helyi erőforrásokra épülő társadalmi és gazdaságfejlesztési lehetőségek vizsgálata.
4.2. Klímamenedzsment, energiagazdálkodás
Az önkormányzatok eszköztárának vizsgálata, a településen megvalósítható természetes megoldások feltárása, valamint az érintettek sikeres bevonásának, aktivizálásának lehetőségei.

ELOADÁSRA TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓ ÉS ABSZTRAKTOK BEKÜLDÉSE
A szekció ülésen történő előadásra történő jelentkezés az alábbi regisztrációs felületen tehető meg 2018. szeptember 10-ig: https://perspectiveslg.com/registration/speaker- registration/
A tanulmány befogadásáról a jelentkezőket e-mailben értesítjük 2018. szeptember 25-ig.

A KONFERENCIA PLENÁRIS ELŐADÓI:
– RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. igazgató – Cseh Tudományos Akadémia Szociológia Intézet: „Czech local government – dilemma between political acountability and practical functionality”
– Prof. Dr. Stanislaw Mazur dékán – Krakkói Egyetem Közigazgatási Kar: „Innovation as a driving force of change. The case of Local Government”
– Doc. Daniel Klimovský, PhD. – Comenius Egyetem, Bratislava: „Experience of the Slovak Local Governments with Challenges and Innovations: Overview of the Three-decade Period”
– Prof. Dr. Pálné Kovács Ilona – a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja: „A területi kormányzás helyzete és perspektívái Magyarországon (State of the art and perspectives of territorial governance in Hungary)”

A konferencia nyelve angol és magyar.

A konferencia helyszíne:
Budapest Congress Center
H-1123 Budapest, Jagelló út 1-3.

KONFERENCIA WEBOLDAL:
A konferencia weboldala folyamatos frissül a jelentkezők és résztvevők számára.

KAPCSOLAT
Belügyminisztérium
Önkormányzati Koordinációs Iroda 1094 Budapest, Balázs Béla utca 35. Cím: 1903, Budapest Pf.: 314 E-mail: info@perspectiveslg.com

Forrás:
Perspectives of Local Governments in Central Eastern Europe
Common Learning and Innovations 2018. november 15-16., Budapest, Hungary
; Magyar Urbanisztikai Társaság; 2018. augusztus (PDF)
A „Perspectives of Local Governments in CEE – Common Learning and Innovations” nemzetközi konferencia az Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése II.” (ÖFFK II.) elnevezésű KÖFOP-2.3.4-VEKOP-15-2016-00002 azonosítószámú kiemelt projekt keretében valósul meg.