Skip to main content
közigazgatás: magyarművelődés

Megjelent és véleményezhető a Nemzeti Alaptanterv munkaváltozata

Szerző: 2018. szeptember 2.No Comments

„Az Oktatás 2030 Tanulástudományi Kutatócsoport mintegy száz fős, pedagógiai szakértőkből, pszichológusokból és gyakorló tanárokból álló csapata egy éven át tartó kutatási-fejlesztési munka eredményeként elkészítette az új Nemzeti alaptantervet megalapozó javaslatát. Mivel az oktatás mindannyiunk ügye, arra kérjük az oktatással foglalkozó szakmai és társadalmi szervezeteket, valamint a pedagógusokat, a szülőket és a diákokat, hogy olvassák el a dokumentumot, majd osszák meg velünk véleményüket! A honlapunkon lehetővé tett szakmai véleményezéssel párhuzamosan folyik a tervezet társadalmi vitája. Ennek keretében véleményét a nat@nat.gov.hu e-mail címre küldheti el.[Oktatás 2030]”

„Több mint egy éves szakmai előkészítő munka után elkészült az új Nemzeti Alaptanterv szakmai koncepciója, a javaslatról a mai nappal széleskörű társadalmi és szakmai egyeztetés kezdődik. Ezt követően alakul ki az új Nemzeti Alaptanterv végleges változata, amely a tervek szerint 2019 szeptemberétől lép életbe.
Az a célunk, hogy a magyar diákok versenyképes, a munkaerőpiacon és az életben is értékes, valamint a nemzeti kultúrát korszerűen átadó tudást szerezzenek az iskolapadban. A Nemzeti Alaptanterv időközönkénti felülvizsgálatát a nemzeti köznevelésről szóló törvény írja elő.

A minisztérium 2017 őszén dr. Csépe Valéria, a köznevelés tartalmi megújításáért felelős miniszteri biztost és az általa vezetett szakmai munkacsoportot bízta meg az új Nemzeti Alaptanterv szakmai koncepciójának kidolgozásával. A munkacsoport szervezésében számos szakmai egyeztetés történt az elmúlt hónapokban. A munkát ezúton is mindenkinek köszönjük. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma augusztus 6-án átvette az Oktatás 2030 nevű munkacsoport munkáját a NAT szakmai javaslatát. A munka azonban ezzel nem ért véget.

A NAT végleges változatának kialakításához a tárca örömmel veszi mindenki építő jellegű javaslatait, ha azok a következő nemzedék testi, szellemi, lelki és érzelmi fejlődését, a köznevelés tartalmi javítását szolgálják. A társadalmi és szakmai egyeztetés dokumentum a www.oktatas2030.hu honlapon elérhető és véleményezhető 2018. szeptember 30-ig. Az észrevételeket a nat@nat.gov.hu e-mail-címre lehet küldeni. A megjegyzések figyelembe vételével, további szakértők bevonásával az anyagot kiegészíti a minisztérium, majd a dokumentum a kormány elé kerül, és azt követően kezdődik meg az új Nemzeti Alaptanterv kodifikációja.

Az új NAT intézményi szintű alkalmazására – az eredeti terveknek megfelelően – 2019 szeptemberétől kerül sor, felmenő rendszerben az első és az ötödik évfolyamtól.[EMMI]”

Forrás:
A Nemzeti alaptanterv tervezete; Oktatás 2030; 2018. augusztus 31. (PDF)
Oktatás 2030 Tanulástudományi Kutatócsoport
Elindul a társadalmi egyeztetés az új Nemzeti Alaptanterv munkaváltozatáról; Emberi Erőforrások Minisztériuma; 2018. szeptember 1.