Skip to main content
közigazgatás: külföldönszakirodalom

Európai Számvevőszék: a kohéziós politikához rendelt források felhasználása során nem az eredményesség a meghatározó szempont

Szerző: 2018. szeptember 8.No Comments

„Megvizsgáltuk, hogy a 2014–2020-as programozási időszakban a kohéziós politikához rendelt források tekintetében a tagállamok milyen mértékben összpontosítottak az eredményekre a projektek kiválasztásakor, valamint hogy a Bizottság és a tagállamok mennyiben tudják alátámasztani az általuk végzett monitoring révén, hogy helyesen költötték el az uniós költségvetést. Megállapítottuk, hogy a Bizottság tett ugyan különböző intézkedéseket az eredményközpontú megközelítés gyakoribb alkalmazása érdekében, a kiválasztási eljárások azonban továbbra is inkább az outputokra és a forrásfelhasználásra, nem pedig az eredményekre helyezik a hangsúlyt. Ezenfelül a monitoring hiányosságai miatt nehezen volt értékelhető, hogy az uniós finanszírozás milyen mértékben járult hozzá az Unió és a tagállamok célkitűzéseinek megvalósulásához.

Javasoljuk, hogy a kiválasztási eljárás során a tagállamok biztosítsák a projektpályázatok összehasonlítását, írják elő a kedvezményezettek számára, hogy projektenként adjanak meg legalább egy olyan tényleges eredménymutatót, amely bekerül a támogatási szerződésbe is és hozzájárul az operatív programhoz rendelt mutatókhoz, továbbá a pályázatok értékelési jelentésében vizsgálják meg a várt eredményeket és a mutatókat. A Bizottság határozzon meg az ERFA tekintetében közös eredménymutatókat, javítsa a teljesítményről szóló beszámolást és gondoskodjon arról, hogy 2019-ben érdemi teljesítmény-felülvizsgálatra kerüljön sor.”

Forrás:
Sajtóközlemény; Európai Számvevőszék; 2018. szeptember 4.
21/2018. sz. Különjelentés: Az ERFA és az ESZA projektjeinek kiválasztása és monitoringja a 2014–2020-as időszakban továbbra is nagyrészt outputorientált; Európai Számvevőszék (PDF)