jogközigazgatás: külföldönközigazgatási informatikatörvények, határozatok

Egységes európai ügyfélkapu létesül az Európai Unió egésze számára

Szerző: 2018. szeptember 30.No Comments

„A Tanács 2018. szeptember 27-én rendeletet fogadott el az egységes digitális kapu létrehozásáról…Az irányelv elfogadására az Európai Parlamenttel júniusban elért megállapodást követően került sor. Az új ügyfélkapu az online információkhoz és eljárásokhoz, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz biztosít majd hozzáférést magánszemélyeknek és társaságoknak egyaránt.

Margarete Schramböck, digitális és gazdasági ügyekért felelős osztrák szövetségi miniszter: Az egységes digitális kapu azon magánszemélyeknek és vállalatoknak kínál további hathatós eszközt, akik, illetve amelyek élnek a mozgás szabadságával és azzal a joggal, hogy valamely más tagállamban letelepedjenek. Az online információk és eljárások mindenki számára egyformán könnyen hozzáférhetővé válnak. Ez a digitális egységes piac előnyeinek további ékes példája.

Főbb elemek
Az egységes digitális kapu a már meglévő „Európa Önökért” elnevezést fogja használni, és tartalmazni fog egy, az Európa Önökért portálba integrált közös felhasználói felületet. A felhasználóbarát felület az Unió valamennyi hivatalos nyelvén elérhető lesz majd. Az új kapu több olyan hálózatot és szolgáltatást fog integrálni, amelyet nemzeti és uniós szinten annak érdekében hoztak létre, hogy a határokon átnyúló tevékenységeket segítsék.

A felület központi hozzáférési pontként szolgál majd az EU-n belüli mozgás szabadságának gyakorlására vonatkozó információkhoz, és teljes körű, megkülönböztetésmentes hozzáférést biztosít majd számos online eljáráshoz. A kapu azon az elven alapul, hogy ha egy eljárás elérhető valamely tagállam állampolgárai számára, akkor annak más tagállamok állampolgárai számára ugyanúgy hozzáférhetőnek kell lennie.

Egyes kulcsfontosságú közigazgatási eljárások mind a tagállamon belüli, mind pedig a határon túli felhasználók számára online elérhetők lesznek. Ezek olyan helyzetekre vonatkoznak, amelyek üzleti tevékenység végzéséhez, munkavállaláshoz, tanuláshoz vagy egyik helyről a másikra költözéshez kapcsolódnak. Ilyen például a tartózkodást igazoló okmány kikérése, a diákhitel vagy tanulmányi juttatás iránti kérelem, a tudományos címek elismerése, az európai egészségkártya beszerzése, a gépjármű nyilvántartásba vétele, nyugdíj igénylése és a munkavállalók nyugdíj- és biztosítási rendszereknél való bejelentése.

Az új kapu elősegíti majd az adminisztratív terhek csökkentését. Általános szabályként az egységes digitális kapu az egyszeri adatszolgáltatás elvén fog alapulni, azaz a polgároknak és a vállalkozásoknak ugyanazt az információt csak egy alkalommal kell benyújtaniuk a közigazgatási szervek részére.

A kapu működését a Bizottság által – a tagállami közigazgatási szervekkel együttműködésben – kidolgozott technikai eszközök fogják támogatni.

A következő lépések
A Tanácsnak és az Európai Parlamentnek most alá kell írnia az elfogadott rendeletet. Az aláírt szöveg megjelenik az Európai Unió Hivatalos Lapjában, majd az azt követő huszadik napon hatályba lép.

Annak érdekében azonban, hogy valamennyi nemzeti, regionális és helyi közigazgatási szervnek több ideje legyen az alkalmazkodásra, a hatálybalépés után az adott rendelkezésektől függően kettő, négy vagy öt év áll rendelkezésükre ahhoz, hogy kialakítsák az összes releváns információ és eljárás online elérhetőségét.

Háttér
A Bizottság 2017. május 2-án benyújtotta az egységes digitális kapu kidolgozására irányuló javaslatát.

A kezdeményezés a polgárok és a vállalkozások azon igényének tesz eleget, hogy könnyebben hozzá tudjanak férni információkhoz, eljárásokhoz, segítséghez és problémamegoldó szolgáltatásokhoz.

A digitális egységes piaci stratégia elismeri, hogy jobban ki lehetne elégíteni a polgárok és a vállalkozások igényeit mind a saját országukban, mind pedig határokon átnyúló helyzetekben azzal, ha kiterjesztenénk és integrálnánk a meglévő európai portálokat, hálózatokat, szolgáltatásokat és rendszereket és hozzákapcsolnánk azokat egy egységes digitális ügyfélkapuhoz.

A rendelet a „Megfelelési csomag” része, amelybe beletartozik az egységes piaci információs eszközről szóló javaslat és a belső piaci díjmentes problémamegoldó weboldal, a SOLVIT továbbfejlesztését célzó intézkedések.

A rendelet szövege (PDF – jelenleg nem elérhető)
Kapcsolódó ülések

Forrás:
A Tanács elfogadta az egységes digitális kapuról szóló rendeletet, amely az információkhoz és az eljárásokhoz való online hozzáférés javítását hivatott szolgálni az EU egészében; Európai Tanács; 2018. szeptember 27.