Találat: egységes digitális kapu

A Kormány 528/2023. (XII. 1.) Korm. rendelete az Egységes Digitális Kapu rendelet végrehajtásához kapcsolódó egyes jogszabályok módosításáról

Forrás: A Kormány 528/2023. (XII. 1.) Korm. rendelete az Egységes Digitális Kapu rendelet végrehajtásához kapcsolódó egyes jogszabályok módosításáról; Magyar Közlöny, 2023. évi 172. szám; 2023. december 1.; 9369-9372. o. (PDF) Lásd még: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1724 rendelete (2018. október 2.) az információkhoz, eljárásokhoz, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító egységes digitális kapu létrehozásáról, továbbá az 1024/2012/EU rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.); EUR-Lex; 2018. október 2. Az egységes digitális kapu. A helyi hatóságoknak szóló iránymutatás; Európai Unió Kiadóhivatala; 2022...

Részletek

Egységes Digitális Kapuhoz kapcsolódó jogszabályok módosításáról Korm. rendelet

„Ö S S Z E F O G L A L Ó Egységes Digitális Kapu rendelet végrehajtásához kapcsolódó egyes jogszabályok módosításáról szóló _____/2023. (…) Korm. rendeletről A kormányrendelet célja az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet, valamint az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása az (EU) 2018/1724 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban az igazolások határokon átnyúló automatizált cseréjét és az egyszeri adatszolgáltatás elvének alkalmazását szolgáló technikai rendszer műszaki és operatív...

Részletek

Egységes európai ügyfélkapu létesül az Európai Unió egésze számára

„A Tanács 2018. szeptember 27-én rendeletet fogadott el az egységes digitális kapu létrehozásáról...Az irányelv elfogadására az Európai Parlamenttel júniusban elért megállapodást követően került sor. Az új ügyfélkapu az online információkhoz és eljárásokhoz, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz biztosít majd hozzáférést magánszemélyeknek és társaságoknak egyaránt. Margarete Schramböck, digitális és gazdasági ügyekért felelős osztrák szövetségi miniszter: Az egységes digitális kapu azon magánszemélyeknek és vállalatoknak kínál további hathatós eszközt, akik, illetve amelyek élnek a mozgás szabadságával és azzal a joggal, hogy valamely más tagállamban letelepedjenek....

Részletek