Skip to main content
közigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

T/2930. számú törvényjavaslat egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról

Szerző: 2018. október 23.No Comments

 1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása
 2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása
 3. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása
 4. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása
 5. A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény módosítása
 6. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása
 7. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása
 8. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosítása
 9. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosítása
 10. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása
 11. A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény módosítása
 12. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosítása
 13. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása
 14. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény módosítása
 15. A szabálysértési jogsegélyről szóló 2007. évi XXXVI. törvény módosítása
 16. A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény módosítása
 17. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosítása
 18. A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény módosítása
 19. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása
 20. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása
 21. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása
 22. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény módosítása
 23. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény módosítása
 24. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény módosítása
 25. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény módosítása
 26. A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény módosítása
 27. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosítása
 28. Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény módosítása
 29. A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény módosítása
 30. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosítása
 31. A belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi CXXXIV. törvény módosítása
 32. A Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről szóló 2018. évi LVII. törvény módosítása

Forrás:
T/2930. számú törvényjavaslat egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról; Országgyűlés; 2018. október 19.