Skip to main content
gazdaságinformáció rövideninformatikaközigazgatás: magyarközigazgatási informatika

A héten olvastuk: válogatás a Közbeszerzési Értesítőben megjelent informatikai és szakpolitikai témájú eljárások eredményeiből – 2018. október 15-október 19.

Szerző: 2018. október 24.No Comments
[Megtartottuk az egyes tételek eredeti helyesírását. Szerk.]

Ajánlati/Részvételi felhívás/

Filmrestauráló informatikai rendszer fejlesztése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/200
Közzététel dátuma: 2018.10.15.
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás – támogató és Vagyonkezelő Alap
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.11.13.
Az MTVA meglévő File alapú Video, Filmrestauráló informatikai rendszerének fejlesztése, beszerzése szolgáltatással egybekötött adásvételi szerződés keretében.
Lásd bővebben

Mb. szerz. iratkezelési szolgáltatások ellátására
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/201
Közzététel dátuma: 2018.10.16.
Ajánlatkérő: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.11.12.
A közbeszerzés ismertetése:
Megbízónál központi iratkezelés működik a szervezet telephelyén működő iktató csoporttal. Az iratkezelési feladatokat jelenleg 9 fő látja el a Megbízó által használt „DMS One” iratkezelési szoftver használatával, valamint az „IDOK” iktató-, ügykövető- és dokumentum kezelő-rendszer program használatával a Megbízó korábbi iratanyagainak visszakereshetősége miatt.
Iratforgalom:
átlagosan évi 120.000 bejövő irat + 20%
átlagosan évi 120.000 kimenő irat + 20%
Lásd bővebben

Térinformatikai szoftverek frissítése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/201
Közzététel dátuma: 2018.10.16.
Ajánlatkérő: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.11.26.
A szolgáltatásra vonatkozó termékek megnevezése: ArcGIS szoftverek
Lásd bővebben

Asset Suite 6 upgrade megvalósítása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/201
Közzététel dátuma: 2018.10.16.
Ajánlatkérő: MVMI Informatika Zrt.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.11.12.
Jelen közbeszerzési eljárás célja az MVMI Zrt. által üzemeltetett MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-nél alkalmazott Asset Suite 6.0.2 integrált műszaki, vállalatirányítási rendszer verzióváltása a legfrissebb, Asset Suite 9 főverziójú kiadásra (a továbbiakban: szoftver upgrade) a jelen felhívásban és a Műszaki Leírásban meghatározottak szerint 491.859.286 Ft keretösszeg erejéig, azzal, hogy Ajánlatkérő (AK) a keretmegállapodás (KM) hatálya alatt nem vállal kötelezettséget a teljes keretösszeg lehívására.
A szoftver upgrade 2 műszaki terjedelmet foglal magában. A terjedem a műszaki leírás dokumentumban tételesen meghatározott fix terjedelemből és 2200 óra , a Megrendelői igényeknek megfelelően felhasználható keretből áll.
Lásd bővebben

DEK-603 Új generációs integrált könyvtári platform
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/203
Közzététel dátuma: 2018.10.18.
Ajánlatkérő: Debreceni Egyetem
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.11.19.
A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára és a vele közös adatbázisban és könyvtári platformon dolgozó debreceni tudományos és felsőoktatási szakkönyvtárak olyan új generációs integrált könyvtári platformot kívánnak beszerezni, amely komplex informatikai szolgáltatási környezetet biztosít a 21. századi könyvtári menedzsment folyamatok végzésére mind a hagyományos, mind a digitális és elektronikus dokumentumok esetében, és korszerű discovery típusú felületen kommunikál felhasználóival.
A kínált megoldás a hagyományos, a digitális és elektronikus dokumentumok kezelését SaaS konstrukcióban, felhőalapú multitenant integrált könyvtári platformként biztosítja, amely az ajánlatkérő oldalán minimális, end-user desktop eszközökre és helyi telepítést nem igénylő módon a szokásos böngészőkben indítható alkalmazásokra támaszkodik, míg a teljes hardver- és adatbázis üzemeltetés a szolgáltató oldalán történik.
Lásd bővebben

Nyomtatók, fénymásolók és nyomdai eszközök
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/203
Közzététel dátuma: 2018.10.18.
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Bank
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.11.14.
Adásvétellel vegyes vállalkozási szerződés 280 db nyomtatóból álló eszközpark cseréjére és üzemeltetésére, valamint opciós támogatási szolgáltatásra és az MNB várható jövőbeni igényeinek eszközigényére.
Lásd bővebben

EFOP pályázatok informatikai eszközei II.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/203
Közzététel dátuma: 2018.10.18.
Ajánlatkérő: Pécsi Tankerületi Központ
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.11.15.
Informatikai eszközök beszerzése EFOP pályázatokhoz kapcsolódóan.
Lásd bővebben

(RF) OLK levélfeldolgozó karbantartás-támogatás
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/202
Közzététel dátuma: 2018.10.17.
Ajánlatkérő: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.11.14.
Az OLK-ban működő levélfeldolgozó rendszer részét alkotó eszközök:
– Kopó-fogyó alkatrészekkel (135 cikkelem, átlagosan 2.885 egység/év felhasználással), üzemeltetési anyagokkal (17 cikkelem, átlagosan 104.156 egység/év felhasználással) és tartalék alkatrészekkel (789 cikkelem, átlagosan 4.326 egység/év felhasználással) történő ellátása, azok rendelkezésre tartása. Az alkatrészek, üzemviteli anyagok folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása érdekében készlet fenntartása.
– Szakértői támogatás nyújtása fix szolgáltatások keretében:
Hotline szolgáltatás (a szerződés időtartamának végéig folyamatosan, minden naptári napon, 0-24 órában, magyar vagy angol nyelven (7×24 rendelkezésre állás)),
Távoli hozzáférés szolgáltatás (rendszerfelügyelet, rendelkezésre állás minden naptári napon 0-24 órában (7×24 rendelkezésre állás)).
A levélfeldolgozó rendszer maximális kapacitása 3.046.764 db (levélküldemény) /nap, a levélfeldolgozáshoz éves szinten átlagosan mintegy 6.864 üzemóra rendelkezésre állás szükséges.
Lásd bővebben

MTVA Vizrt rendszerének 2 éves supportja
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/204
Közzététel dátuma: 2018.10.19.
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás – támogató és Vagyonkezelő Alap
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.11.05.
Az MTVA meglévő Vizrt központi grafikai rendszeréhez, Vizrt térkép, MAM, Sport elemző termékeihez, valamint a szerződés időtartama alatt az esetleges bővítésekkel kiegészített, teljes grafikai rendszeréhez gyártói támogatás biztosítása a műszaki leírásban meghatározottak szerint., összesen 322 db termékre vonatkozóan.
Lásd bővebben

Nyomtatók és multifunkciós eszközök üzemeltetése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/204
Közzététel dátuma: 2018.10.19.
Ajánlatkérő: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.11.20.
K1919 – Nyomtatók és multifunkciós eszközök és teljeskörű üzemeltetési szolgáltatásának biztosítása
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Új villámlokalizáló szenzorok és új központi egységek beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/200
Közzététel dátuma: 2018.10.15.
Ajánlatkérő: Országos Meteorológiai Szolgálat
Nyertes ajánlattevő: nowcast GmbH
Az Országos Meteorológiai Szolgálat új villámlokalizáló szenzorok és új központi egységek telepítésével meg kívánja újítani jelenlegi, technikailag elavult, ezért korszerűtlen, és jelen állapotában hiányos villámlokalizációs hálózatát.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 310.500,- EUR
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről – MNV-E-signo
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/200
Közzététel dátuma: 2018.10.15.
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: Microsec Számítástechnikai Fejlesztő zrt.
Az MNV központi elektronikus aláírás szolgáltatás kialakításához szükséges szoftver és hardver komponens kialakítása, és a működtetésükhöz szükséges tanúsítványkibocsájtás és időbélyegzés szolgáltatás nyújtása, valamint a leszállított termékekhez kapcsolódó terméktámogatási (support) szolgáltatások ellátása.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 24.758.000,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/200
Közzététel dátuma: 2018.10.15.
Ajánlatkérő: Legfőbb Ügyészség
Nyertes ajánlattevő: EN-CO Software Korlátolt Felelősségű Társaság
Egységes szakrendszeri iratkezelő program kifejlesztése, az érintett ügyviteli és dokumentumkezelő rendszerek integrációja a Közbeszerzési Dokumentációban foglalt részletes műszaki követelményeknek megfelelően.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 59.055.118,- Ft
Lásd bővebben

Ertáj EDR KM 2018. III.név
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/201
Közzététel dátuma: 2018.10.16.
Ajánlatkérő: Pro-M Professzionális Mobilrádió Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: DunaSafeCom Kft.
Airbus vagy azzal egyenértékű Tetra kézi és mobil rádiók és azok üzemeltetéséhez szükséges kiegészítők, szoftverek és tartozékok beszerzése – 4. sz. megrendelés
Mennyisége:
1. Airbus TH9 Tetra kézi rádió teljes billentyűzettel 89 készlet
2. Airbus TH1n Tetra kézi rádió teljes billentyűzettel 98 készlet
3. Airbus TMR880i Tetra mobil rádió 7 készlet
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 33.587.800,- Ft
Lásd bővebben

„Informatikai eszközök beszerzése EFOP pályázatokhoz kapcsolódóan”
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/202
Közzététel dátuma: 2018.10.17.
Ajánlatkérő: Pécsi Tankerületi Központ
Nyertes ajánlattevő: M&M Computer Számítás- és Irodatechnikai Kereskedelmi Kft.
A Pécsi Tankerület intézményei részére informatikai hardver és szoftver eszközök beszerzése a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező specifikációs táblázatban rögzítettek szerint.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 87.344.943 ,- Ft
Lásd bővebben

Negyedéves tájékoztató (2018, III.)
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/204
Közzététel dátuma: 2018.10.19.
Ajánlatkérő: IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: MultiContact Consulting Kft.; EN-CO Software Korlátolt Felelősségű Társaság; T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Egyéni Vállalkozói Tájékoztató (a továbbiakban: EVT) adatfrissítése
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 2.740.000,- Ft
Lásd bővebben

MTVA Broadcast SAN bővítés és TSM licencbővítés
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/204
Közzététel dátuma: 2018.10.19.
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap
Nyertes ajánlattevő: Inter-Computer-Informatika Számítástechnikai és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Az MTVA műsorinformatikai SAN tároló rendszerének bővítése 163,5 TiB hasznos kapacitással és kapcsolódó TSM licencek beszerzése tárgyában az alábbiakban meghatározottak szerint:
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 29.927.900,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/204
Közzététel dátuma: 2018.10.19.
Ajánlatkérő: Balatonfüredi Tankerületi Központ
Nyertes ajánlattevő: Szinva Net Informatikai Zártkörűen működő Részvénytársaság
– 148 darab tablet
– 5 darab 40 felhasználós tantermi menedzsment szoftver
– 5 darab tablet töltő- és tárolókocsi
– 7 darab laptop
– 7 darab laptophoz tartozó szoftver
– 3 darab interaktív kijelző
– 3 darab interkatív kijelzőhöz tartozó szoftver
– 7 darab interaktív tábla
– 7 darab projektor
– 7 darab projektor fali állítható konzol
– 5 darab router
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 22.477.618,- Ft
Lásd bővebben

Meghiúsult közbeszerzések

Visszavonás-EFOP421 Széchenyi Egyetem
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/201
Közzététel dátuma: 2018.10.16.
Ajánlatkérő: Széchenyi István Egyetem
„Informatikai fejlesztés a Széchenyi István Egyetem EFOP-4.2.1-16-2017-00024 projektjében adásvételi szerződés keretében (3 részterület)”
1. részterület: Szerverfejlesztés
2. részterület: Hallgatói informatikai eszközbeszerzés
3. részterület: Projektorok beszerzése
Ajánlatkérő az ajánlati felhívást a Kbt. 53. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően visszavonja. Az érdeklődő gazdasági szereplőket tájékoztatja egyidejűleg a visszavonásról.
Lásd bővebben