gazdaságközigazgatás: külföldönközigazgatás: magyarszakirodalom

Egy fontos esemény: IV. Önkormányzatiság napjainkban Konferencia

Szerző: 2018. október 28.No Comments

„A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kara Önkormányzati Kutatóintézete és Tudományos Tanácsa tisztelettel meghívja Önt a „IV. Önkormányzatiság napjainkban” nemzetközi konferenciára.

A rendezvény időpontja: 2018. november 27. kedd 09.00-16.30 óra
A rendezvény helyszíne: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Egyetemi Campus, Széchenyi István Díszterem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)

A Kutatóintézet kutatói és szakértői nyolc alprogramban dolgoztak az önkormányzatiság dimenzióit kutatva.

Ennek során feltárásra kerültek
a legfontosabb nemzetközi szervezetek releváns önkormányzati anyagai, amelyek tájékoztatást adnak a legfőbb nemzetközi fejlődési irányokról, ajánlásokról, elvárásokról,

  • az önkormányzati szintek – megye, város, község – sajátosságai,
  • a helyi jogalkotás egyes fontos, a helyi kodifikációt segítő elemei,
  • az önkormányzati szervezet- és működéshatékonyság időszerű kérdései,
  • a feladatellátás feltételei a pénzügyi és a humán erőforrás szempontjából,
  • a technológiai fejlődés (e-önkormányzat és okos települések) kihívásai, és az önkormányzatok önként vállalt feladatai,
  • a helyi jólét lehetséges modelljei, az önkormányzati jó gyakorlatok, továbbá
  • a jövőt célzottan segítő kutatások mellett bemutatásra kerül a magyar önkormányzati rendszer keletkezéstörténete is.

A konferencia nyelve magyar és angol, szinkrontolmácsolással.

A rendezvényen való (korlátozott számú) részvételhez előzetes regisztráció szükséges, melyet az alábbi regisztrációs linken tehetnek meg, legkésőbb 2018. november 19-ig: #önkormányzatok

PROGRAM:
08:30 – 09:00 Regisztráció

09:00 – 09:20 Köszöntők
Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár,
valamint az NKE valamely, a tudományos kutatásokért felelős vezetője

09:20-09:45 Prof. Dr. Verebélyi Imre, az Önkormányzati Kutatóintézet Tudományos Tanácsának Elnöke
A modern önkormányzatiság kifejlődése Magyarországon

09:45 – 11:45 Plenáris ülés
Moderátor: Prof. Dr. Balázs István
Téma: Az önkormányzatiság nemzetközi vonatkozásai
Prof. dr. Geert Bouckaert, az IIAS elnöke, Belgium
Prof. Dr. Michael de Vries, University of Nijmegen, Hollandia
Prof. Dr. Christophe Chabrot, Université de Lyon, Franciaország

11:45 – 12:15 A meghívottak kérdései

12:15 – 13:00 Állófogadás
Az egyes kutatási alprogramok eredményeinek bemutatása – panelbeszélgetések

13:00- 13:50 Közigazgatási szintek – szubszidiaritás
Moderátor és bevezető előadás: Pálné Dr. Kovács IIona
Résztvevők: Pálné Dr. Kovács Ilona (megye), Prof. Dr. Somlyódyné Pfeil Edit (városok, és városkörnyék),
dr. Finta István (községek), Prof. Dr. Nagy Marianna és Prof. Dr. Hoffmann István (önként vállalt
feladatok)

13:50-14:10 A meghívottak kérdései

14:10 -15:00 Az önkormányzati működés feltételei – szabályozás és erőforrások, az önkormányzati jó
gyakorlatok

Moderátor és bevezető előadás: Prof. Dr. Tózsa István (önkormányzati szervezet)
Résztvevők: Dr. Gyergyák Ferenc (társadalmi együttélés szabályozása), Dr. Kecső Gábor (helyi adók),
Dr. Szakács Gábor (humán erőforrás), Dr. Zongor Gábor (jó gyakorlatok)

15:00 – 15:20 A meghívottak kérdései

15:20 – 16:00 A jövő – a helyi jól-lét
Moderátor és bevezető előadás: Dr. habil. Budai Balázs (okos hivatal)
Résztvevők: Dr. Zsugyel János (szociális gazdaság), Dr. Kovács Róbert (helyi jóllét), Dr. Szuchy Róbert
(helyi energiaközösségek), Juhász Zsolt (folyamatmenedzsment), dr. Módos Mátyás (okos módszerek),
Dr. Jordi Estivill (szociális gazdaság)

16:00-16:20 A meghívottak kérdései
16:20 A konferencia zárása, Farkasné dr. Gasparics Emese intézetvezető”

Forrás:
IV. Önkormányzatiság napjainkban Konferencia; Nemzeti Közszolgálati Egyetem; 2018. október