Skip to main content
gazdaságszakirodalomterületfejlesztéstörténelem

Regionális stratégiaalkotás a Balaton-part rekreációs célú építészetében (1929-1979)

Szerző: 2018. október 28.No Comments

„„Hogyan építsünk a Balaton-parton?” – a két világháború közötti publikációkban egyre gyakrabban jelent meg a kérdés, és a probléma ma is aktuális. A tópart jelen állapotát nagyban meghatározó időszakot eddig még nem dolgozták fel részletesen, pedig a tervezésmódszertani tapasztalatok és tanulságok levonása mellett a korszak méltatlan helyzetben lévő épített örökségének rehabilitálásához is szükséges a történeti környezet megismerése. A vizsgálat célja a korai regionális építészeti stratégiák részletes, archív forrásokon alapuló feltárása és elemzése volt. A Balaton-part urbanizációs problémái révén már korán a regionális stratégiák kísérleti territóriumaként szolgált, lehetőséget adva az egymástól egyre inkább differenciálódó építészet és urbanisztika közti párbeszédre.
A disszertáció a Balaton-part rekreációs célú építészetéhez kapcsolódó regionális gondolkodás kialakulását és építészettörténeti jelentőségét vizsgálja. A korai regionális koncepciókat és terveszközöket eszmetörténeti szinten, nemzetközi probléma- és elmélettörténeti keretben mutatja be. Az eszmetörténeti szempontokat komplex módon, az intézményesülés és a fejlesztés realizációjának kontextusában a gazdaság- és turizmustörténeti háttér felvázolásával ábrázolja. Arra keresi a választ, hogyan próbálták meg a kor
szakemberei a korai tömegturizmus hatására kibontakozó üdülőterületi urbanizáció hatásait az építészeti és az urbanisztikai koncepciókkal kezelni, milyen regionális léptékű eszközöket definiáltak és realizáltak, valamint hogyan értékelhető azok építészettörténeti szerepe. A feldolgozott források által bemutatható, hogy a regionális stratégiaalkotásban hogyan kapcsolódott össze, illetve mennyiben vált el egymástól az építészet és az urbanisztika területe. A korai tömegturizmus modernizációs problémáit
vizsgálva kirajzolódik egy, a fejlesztéstől a rehabilitációig tartó ív, ami a szakmai pozíciók átrendeződését és új eszközök megjelenését kívánta meg. A tópart urbanizációs tendenciáit és a kortárs építészet kihívásait szemlélve érdemes megvizsgálnunk a tervezéstörténeti folyamat genezisét, ami a jelen kríziseire adandó válaszainkat is inspirálhatják, és a tópart modern örökségének rehabilitációjához is adalékokat adhatnak.”

Forrás:
Regionális stratégiaalkotás a Balaton-part rekreációs célú építészetében (1929-1979); Wettstein Domonkos; Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Csonka Pál Doktori Iskola; A védés időpontja: 2018-XI-27 15:00, helye: BME, K ép. 2.em. 10.