Skip to main content
gazdaságinformatikaközigazgatás: magyarközigazgatási informatika

Digitális Jólét Program – Nemzeti Adatpolitika (közbeszerzés)

Szerző: 2018. november 4.No Comments

„[Megtartottuk az eredeti helyesírását. Szerk.]

Digitális Jólét Program – Nemzeti Adatpolitika
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/209
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.10.30.
Iktatószám: 19410/2018
CPV Kód: 80590000-6
Ajánlatkérő: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Nyertes ajánlattevő: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
A nemzeti adatpolitika megalkotásához és adatvagyon-gazdálkodáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, digitális alkalmazások, kataszterek, felmérések, hatásvizsgálati számítások, nemzetközi összehasonlítások készítése a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében.

Ajánlattevő feladatai:
1.feladat:
A globális, az európai uniós és a hazai adatpolitika ipari és közpolitikai megközelítésű ismereteit felölelő tananyagfejlesztés, olyan módon, hogy az beépíthető legyen a közszolgálati és államtudományi képzésbe, figyelembe véve a témában a hazai és külföldi jó megoldásokat és konkrét példákat (hazai és nemzetközi kitekintés az adatpolitika, adatteljesítés helye, vagyon hasznosítás helyzetéről és konkrét legjobb gyakorlatokról – tananyag fejlesztés vizsgakérdésekkel);
Eredménytermék: Tananyag vizsgakérdésekkel: minimum 60 oldal, benne vizsgakérdések (papír alapon és elektronikus adathordozón, e-learning);

2.feladat:
A hazai és nemzetközi adat ökoszisztéma műszaki és technológiai kereteinek, működésének, trendjeinek leírása (adatvagyon kezelésben és hasznosításban alkalmazott technológiai megoldások, a legelterjedtebb technológiai keretrendszer ismertetése – tananyagfejlesztés vizsgakérdésekkel);
Eredménytermék: Tananyag vizsgakérdésekkel: minimum 50 oldal, benne vizsgakérdések (papír alapon és elektronikus adathordozón, e-learning);

3.feladat:
Egy korszerű nemzeti adatpolitika végrehajtását hatékonyan megvalósítani képes intézményi (ideértve a jogalkotást) és szervezet-fejlesztési koncepció, annak implementációs forgatókönyvével, illetve a jelenlegi működés bemutatása, elemzése és értékelése (az adatvagyon hasznosítási tér működési modellje, az adat hasznosítását felügyelő – kialakítandó – szerv által kiadandó műszaki irányelvek kidolgozása; a jelenlegi hazai jogszabályi keretek bemutatása, a szükséges jogszabályi beavatkozási pontok kijelölése, szervezet-fejlesztési koncepció kialakítása – esettanulmány, intézményi, pontos szervezeti koncepció készítése);
Eredménytermék: esettanulmány, intézményi, pontos szervezeti koncepció: minimum 70 oldal, ezen belül szervezeti és jogalkotási koncepció: min. 10-10 oldal (papír alapon és elektronikus adathordozón)
4.feladat:
2 db esettanulmány (2 közadat hasznosításra vonatkozó jelentős alkalmazás bemutatása és hatásvizsgálata, 1 db pilottanulmány kidolgozása) (nemzetközi alkalmazások bemutatása, 2 db hazai adatvagyon hasznosítási példa és pilot alkalmazás bemutatása hatásvizsgálat és arcképcsarnok készítésével; az adatvagyon hasznosítási példákban szereplő esetek hatásvizsgálati szempontú elemzése);
Eredménytermék: 2 db esettanulmány, 1 db. pilottanulmány: minimum 45 oldal összesen (minimum 15-15-15 oldal) (papír alapon és elektronikus adathordozón);

5.feladat:
Adatkezelés és felmérési módszertan nemzetközi tapasztalatok figyelembevételével, törzsadat kezelés és interoperabilitás műszaki megvalósíthatósága (az interoperabilitás problémakör műszaki szempontú áttekintése, tanulmány készítése az adatkezelés, a különféle adatkezelő és feldolgozó rendszerek elektronikus együttműködéséről, az interoperabilitásról; az interoperabilitás problémakör jogi szempontú áttekintése, a jelenlegi szabályozások bemutatása, a jó gyakorlatok kiemelése – módszertani anyagok és műszaki megvalósíthatósági tanulmány készítése).
Eredménytermék: műszaki megvalósíthatósági tanulmány (benne módszertani anyagok): minimum 50 oldal (papír alapon és elektronikus adathordozón)

Leadandó dokumentumokra vonatkozó formai előírás: Times new roman, 11-es betűméret, ahol oldalszám került megadásra, ott beletartoznak a grafikai és képi ábrázolások is.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jelen közbeszerzési tárgya szerinti szolgáltatások a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű projekt keretében kerülnek elszámolásra.

A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 38.800.000,- Ft…”

Forrás:
Digitális Jólét Program – Nemzeti Adatpolitika; Közbeszerzési Értesítő; 2018/209; 2018. október 30.