Skip to main content
közigazgatás: külföldönközigazgatási informatikaszakirodalom

Ausztrália digitális (kormányzati) átalakítási stratégiája 2025-ig

Szerző: 2018. november 25.No Comments

„Ausztrália kormánya közzétette 2025-ig szóló, saját működésére vonatkozó digitális átalakítási stratégiáját, nem kevésbé ambiciózus célt fogalmazva meg benne, mint hogy ekkorra a világ három legjobb digitális kormányzata közé kerüljön. A humán szolgáltatásokért és digitális átalakulásért felelős miniszter előszavában – konkrét példákra hivatkozva – kiemelte, hogy Ausztrália eddig is komoly eredményeket, sikereket ért el ezen a téren. A további fejlődéshez azonban újabb konkrét célok és irányok kijelölésére van szükség, kulcsprojekteket és mérföldköveket magába foglaló és a nyomonkövetést lehetővé tevő útitervvel. Az ausztrál embereknek ma már olyan elvárásaik vannak a közigazgatással való kapcsolattartás terén, mint amit a vezető innovatív vállalatok részéről tapasztalhatnak, és ez 2025-re még inkább megváltozott igényeket fog jelenteni. Ez a közigazgatást is arra kell ösztönözze, hogy a közszolgáltatásokat a legmagasabb szolgáltatási színvonal és felhasználói élmény nyújtásával, egyszerű, rugalmas és könnyen kezelhető megoldásokkal biztosítsa. A digitális átalakítási stratégia ennek elérését megcélozva a kulcsprojekteket 2020-ig, az átalakítás fő irányait és lehetőségeit 2025-ig fogalmazza meg.

A digitális átalakítás során azokról sem feledkeznek meg, akik nem tudnak hozzáférni az új infokommunikációs technológiákhoz vagy nem tudják használni azokat, lehetővé téve a kapcsolódásukat hagyományos ügyfélszolgálaton vagy telefonon keresztül. Az új technológiák használata új kihívásokat jelent a biztonság, a magánszféra és a hozzáférhetőség szempontjából is. A kormányzat célja, hogy elnyerje az emberek bizalmát, amikor a szolgáltatások nyújtása során az adataikat kezeli. A közszférának át kell alakítania magát olyan módon, hogy illeszkedjen az új, digitális korszakhoz. Ennek érdekében lehetőséget kell adnia új ötletek és innovációk kipróbálására, a szervezeti struktúrák és szervezeti kultúra újragondolására, hogy megfelelő válaszokat tudjanak adni az emberek és a vállalkozások igényeire, szükségleteire.

Ahhoz, hogy az ausztrál közigazgatás és közszolgáltatásokat nyújtó közszférája a világ vezető digitális kormányzatai között legyen, a digitális technológiákat nagyobb fogékonysággal, kevesebb bürokráciával és jobb szolgáltatásokkal kell alkalmaznia. Ez az emberek és vállalkozások szempontjából nagyobb rugalmasságot is jelent, jobb lehetőségeket biztosítva véleményük kifejezésére és arra, hogy elköteleződjenek a számukra fontos kérdésekben.

A dokumentum szerint az ausztrál kormányzat és közigazgatás célja, hogy személyre szabott szolgáltatásokat biztosítson, egyéni szükségletekhez igazodva. Mindezt azzal a megközelítéssel, hogy elérhető legyen, amikor szükség van rá, és kimaradjon az emberek életéből, amikor nem áll fenn ilyen helyzet – vagyis minimalizálva a kormányzati, közigazgatási beavatkozást.

A dokumentum a következő három stratégiai prioritást fogalmazza meg, kellő részletességgel kifejtve (itt csak címszavakban):

 • Könnyen kezelhető közigazgatás
  • Intuitív és kényelmes szolgáltatások
  • A szükségleteket és fő életeseményeket támogató integrált szolgáltatások
  • Digitális identitás a könnyű és biztonságos hozzáféréshez
 • Jól informált közigazgatás
  • Okos szolgáltatások, amelyek az emberek által megosztott adatokhoz igazodnak
  • Nagyobb betekintés a jobb szolgáltatás érdekében
  • Bizalom és átláthatóság
 • A digitális korszakhoz igazodó közigazgatás
  • A digitális képességek bővítése
  • Modern infrastruktúra fejlesztése
  • Az elszámoltathatóság biztosítása

A precíz és részletes útiterv mellett a dokumentum öt alapelvet is lefektet, amelyeket a kormányzatnak szem előtt kell tartania a digitális átalakítás során:

 • A szakpolitikák és szolgáltatások tervezésénél az emberek igényeiből kell kiindulni
 • A megbízhatóság, szavahihetőség bizonyítása minden lépésnél
 • Partnerség és együttműködés a valóban értékes közszolgáltatások érdekében
 • Az innováció kiaknázása és alkalmazása
 • A legjobb ár-érték arányú közszolgáltatás biztosítása

Megjegyzendő, hogy ez utóbbi feltétel lényeges különbséget jelent az állami működést minél olcsóbban megúszni akaró szemlélethez képest. Jelentheti ugyan adott szolgáltatás minél költséghatékonyabb biztosítását (ésszerű takarékossággal), de azt is, hogy adott költségkeretek között is növelt értékű szolgáltatást nyújtson az állam. Ennek megvalósítására a jól átgondolt digitalizáció különösen jó eszközöket adhat a közigazgatás és közszolgáltatások irányítói és működtetői kezébe.”

Forrás:
Digital Transformation Strategy; Australia Government, Digital Transformation Agency; 2018. november [az ausztrál kormányzat digitális kormányzatért felelős ügynöksége] Roadmap (Az elérendő célok listája, 2020. júniusáig részletezve)
Vision 2025. We will deliver world-leading digital services for the benefit of all Australians; 2018. november 20. (PDF)
A stratégia HTML-ben